Nieuws

26 januari 2018

Wie na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapt, trouwt onder het nieuwe huwelijksvermogensregime. Het huwelijksvermogensrecht is namelijk gemoderniseerd. Wat betekent deze nieuwe wet voor stellen die gaan trouwen? En kunnen mensen die onder het oude recht getrouwd zijn ook gebruik maken van dit nieuwe recht?

 

Het vorige huwelijksvermogensrecht dateerde uit de tijd van Napoleon. In die tijd was het huwelijk nog voor het leven. Nu eindigt meer dan één op de drie huwelijken door echtscheiding. Ook trouwen sommige mensen vaker dan één keer. Tijd voor een aanpassing dus. Wat houden de veranderingen in?

 

Huwelijksvermogensrecht vóór 2018

Wie voor 1 januari 2018 is getrouwd, trouwde in algehele gemeenschap van goederen. Alle goederen en alle schulden van het echtpaar zijn automatisch gemeenschappelijk. Alleen schenkingen en erfenissen waarvan bij schenking of testament is bepaald dat zij niet in de gemeenschap van goederen vallen, blijven privé. Dit heet een schenking of erfenis onder een uitsluitingsclausule.

 

Een echtpaar dat voor 2018 getrouwd is, heeft dus drie soorten vermogens:

  1. Het privévermogen van partner 1. Dit vermogen omvat schenkingen en erfenissen aan partner 1, verkregen onder uitsluitingsclausule.
  2. Het privévermogen van partner 2. Dit gaat om schenkingen en erfenissen aan partner 2, verkregen onder uitsluitingsclausule.
  3. Het gezamenlijk vermogen. Dit zijn alle goederen en schulden die niet onder een privévermogen vallen.

 

Huwelijksvermogensrecht vanaf 2018

Wie na 1 januari 2018 trouwt, heeft een beperktere gemeenschap van goederen. Het bezit dat de partner had voor het huwelijk, blijft privévermogen. Ook schenkingen en erfenissen blijven privévermogen. Wat het echtpaar tijdens het huwelijk verkrijgt, valt in de gemeenschap van goederen. Gezamenlijk voorhuwelijks vermogen valt wel in de gemeenschap van goederen.

Het privévermogen van een partner omvat onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht dus niet alleen schenkingen en erfenissen verkregen onder een uitsluitingsclausule. Het gaat ook om schenkingen en erfenissen zonder uitsluitingsclausule en voorhuwelijks vermogen.

 

Er is één belangrijke voorwaarde: het echtpaar moet alles goed administreren. Gebeurt dat niet, dan worden privévermogens toch gemeenschappelijk. Dat betekent een financiële balans opmaken op de huwelijksavond! En schenkingen en erfenissen documenteren, inclusief alles wat je daarvoor koopt.

 

En als u al getrouwd bent …?

Voor wie onder het oude huwelijksvermogensrecht is gehuwd, blijft de oude wetgeving gelden. Dit betekent dat partners huwelijkse voorwaarden moeten maken als ze willen dat alle schenkingen en erfenissen tot hun privévermogens behoren. Ook als deze zonder uitsluitingsclausule zijn verkregen.

Deze huwelijkse voorwaarden maakt u bij de notaris. In deze voorwaarden staan de afspraken vermeld voor als u wilt afwijken van het wettelijke huwelijksvermogensregime. Dat is onder het nieuwe regime niet gewijzigd.

 

Heef u vragen over uw huwelijksgoederenregime? Neemt u dan gerust contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.