Nieuws

4 september 2019

Netjes is het niet, maar internationaal actieve bedrijven deden het vaak: schuiven met winsten die zij in verschillende landen hadden verdiend. Met ‘transfer pricing’-wetgeving is geprobeerd dit aan banden te leggen. Eén van de belangrijkste beginselen van het Nederlandse en internationale belastingrecht is het ‘arm’s length’-beginsel. Wat houdt dit precies in? En wat heeft uw bedrijf eraan?

Een van de belangrijkste beginselen van het Nederlandse en internationale belastingrecht is het ‘arm’s length’-beginsel. Dit houdt in dat transacties tussen verbonden partijen moeten plaatsvinden onder voorwaarden die niet-verbonden partijen ook overeengekomen zouden zijn. Zo wordt voorkomen dat bedrijven zelf bepalen waar zij winst maken en dus belasting betalen. Grote vennootschappen kennen dit beginsel al wel en passen het toe. Nederlandse bedrijven die deel uitmaken van een internationale groep met een gezamenlijke omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar zijn zelfs verplicht om transfer pricing-documentatie in huis te hebben die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor ondernemingen met minder winst is het niet verplicht. Wel verplicht is het voor alle bedrijven om zich aan het ‘arm’s length’-principe te houden.

 

EEN VOORBEELD

We maken het concreet. Een Nederlandse ondernemer heeft een onderneming in Ierland die fiets-onderdelen maakt. De ondernemer heeft een bv in Nederland die de fiets-onderdelen invoert en verkoopt en in Nederland verkoopt. Daarnaast heeft de onderneming een Duitse vennootschap die inkoopt bij de Nederlandse bv en in Duitsland distribueert. Het bedrijf heeft een omzet van een miljoen euro per jaar. Dit bedrijf is verplicht om ‘arm’s length’-prijzen te rekenen voor de in- en verkoop van de fiets-onderdelen van en naar verbonden partijen. Het bedrijf is echter niet verplicht om transfer pricing-documentatie in het bezit te hebben. En dat kan de ondernemer duur komen te staan. Als het bedrijf namelijk niet kan aantonen dat het ‘arm’s length’-prijzen rekent, kan de Belastingdienst op basis van schattingen een gecorrigeerde belastingaanslag opleggen – eventueel zelfs met boete. Daarnaast wil de Belastingdienst altijd zoveel mogelijk winst aan Nederland toeschrijven. Ook daarvoor is de transfer pricing-documentatie van belang.

 

DE VOORDELEN VAN TRANSFER PRICING-DOCUMENTATIE

Transfer pricing-documentatie bestaat uit een omschrijving van de activiteiten, functies en risico’s van de onderneming. De voorwaarden worden vergeleken met de voorwaarden die onafhankelijke partijen zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn bepalend voor de voorwaarden die de verbonden partijen moeten hanteren. Internationaal opererende ondernemingen moeten kunnen aantonen dat de transactievoorwaarden die ze zijn aangegaan kloppend zijn. Zeker bij discussies als de Belastingdienst anders beweert. Goede ‘transfer pricing’-documentatie beschermt u ook tegen fiscale boetes. Heeft een onderneming geen grondig onderzoek laten doen naar transfer pricing, dan neemt het bedrijf bewust het risico een onjuiste aangifte te doen – zo redeneert de Belastingdienst. Het heeft dus grote voordelen de juiste documentatie in het bezit te hebben. Niet in de laatste plaats omdat een analyse van transacties in uw branche waardevolle commerciële informatie oplevert voor uw bedrijf.

 

LAAT DE JUISTE DOCUMENTATIE OPSTELLEN!

Kortom: bent u een internationaal opererend bedrijf, overweeg dan om transfer pricing-documentatie te laten opstellen. Wij adviseren u graag hierbij! Wilt u meer weten, neem dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.