Nieuws

15 september 2021
Tablet onder de arm van een persoon

De aanvraag voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het derde kwartaal van 2021 is weer geopend voor ondernemingen. Ondernemers krijgen daarmee een extra steun in de rug om hun onderneming weer op te starten en nieuwe voorraad in te kopen.

HERHALING

Wanneer kunt u een aanvraag doen voor de TVL Q3? Dit zijn de voorwaarden die ook al voor TVL Q2 golden:

– Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019 óf het 3e kwartaal van 2020.  U kunt zelf kiezen welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q3 2019 of Q3 2020. Als u Q3 2020 als referentieperiode kiest, telt de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020 niet mee als omzet.

– Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.

– Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.

– Het bedrijf was op 31-12-2019 geen onderneming in moeilijkheden en op moment van aanvraag was geen surséance van betaling verleend.

– Het totaal van alle ontvangen TVL (dus 2020 en 2021) van alle groepsmaatschappijen bij elkaar mag maximaal € 1.800.000 zijn.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR TVL

Daarnaast zijn er twee aanvullende voorwaarden die ook al voor Q2 golden:

  1. Wanneer u een aanvraag indient van 125.000 euro of hoger, dan vraagt de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) om een accountantsproduct. Uiteraard kan HLG dit voor u opstellen.
  2. Voor grote ondernemingen met meer dan 250 fte of een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen gelden ook weer aanvullende gegevens bij de aanvraag.

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u een accountantsproduct nodig of heeft u andere vragen over de TVL? Neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of bel ons 033 – 434 72 00.