Nieuws

3 juni 2024

Minister Van Weyenberg van Financiën heeft recent de Tweede Kamer geïnformeerd over de huidige status van het UBO-register. In deze update is ook een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die momenteel geen directe toegang hebben tot de gegevens in het UBO-register. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nu nader uitgelegd wat deze nieuwe overgangsregeling inhoudt voor Wwft-instellingen.

Tijdelijk geen toegang tot UBO-gegevens
Sinds 27 maart 2022 zijn Nederlandse organisaties verplicht om hun UBO’s in het UBO-register te registreren. Echter, door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 22 november 2022 is de Kamer van Koophandel (KvK) tijdelijk gestopt met het verstrekken van informatie uit het UBO-register. Dit betekent dat Wwft-instellingen momenteel geen toegang hebben tot het UBO-register.

Huidige regeling tot 1 juni 2024
Op dit moment kunnen Wwft-instellingen tot 1 juni 2024 gebruikmaken van een bevestigingsmail van de KvK om na te gaan of een juridische entiteit in het UBO-register is geregistreerd. Deze regeling vervalt per 1 juni 2024, zoals gemeld door de Wwft-toezichthouder BFT.

Nieuwe overgangsregeling vanaf 1 juni 2024
Vanaf 1 juni 2024 kunnen Wwft-instellingen een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij nieuwe klanten waarmee zij een zakelijke relatie aangaan. De klant kan dit uittreksel verkrijgen bij de KvK en aan de Wwft-instelling verstrekken. Deze maatregel is tijdelijk en geldt totdat Wwft-instellingen weer toegang krijgen tot het UBO-register. Vanaf dat moment zijn zij wettelijk verplicht zelf het UBO-register te raadplegen en eventuele onjuiste UBO-gegevens aan de KvK te melden.

Geen effect op bestaande klanten
De nieuwe overgangsregeling heeft geen impact op bestaande klanten van Wwft-instellingen. Als een UBO eerder is geregistreerd door de Wwft-instelling, bijvoorbeeld via een bevestigingsmail van de KvK, is het niet nodig om opnieuw een gewaarmerkt uittreksel op te vragen.

UBO-register als ondersteunend middel
Volgens artikel 3 van de Wwft moeten Wwft-instellingen een klantonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek vereist het identificeren van de (pseudo-)UBO’s van een klant en het nemen van redelijke maatregelen om hun identiteit te verifiëren. Het UBO-register fungeert hierbij als een ondersteunend hulpmiddel en niet als de enige informatiebron. Ook een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bewijst alleen dat een UBO geregistreerd is, maar de Wwft-instelling moet altijd aanvullend onderzoek doen. Dit onderzoek kan gebruikmaken van documenten zoals statuten, aandeelhoudersregisters, certificaathoudersregisters en

Bij HLG accountants en adviseurs helpen wij u graag om te bepalen of uw UBO registratie in orde is. Ook beantwoorden wij vragen die u wellicht heeft ten opzichte van de UBO registratie en de Wwft. Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op voor meer informatie of advies op maat.

Auteur: Harry Geerts, Partner