Nieuws

24 augustus 2022
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

Recentelijk heeft de rechtbank in Gelderland geoordeeld dat de Belastingdienst terecht vaste kostenvergoedingen van een administratie-, accountants- en belastingadvieskantoor heeft gerekend tot eindloon WKR. Het gevolg hiervan is dat het kantoor alsnog loonbelasting moet betalen over de uitbetaalde vergoedingen.

 

 

CASUS

Wat was de casus? Tijdens een boekenonderzoek door de Belastingdienst werd vastgesteld dat het accountantskantoor een maandelijkse vaste onbelaste kostenvergoedingen van 2014 tot en met 2018 aan de werknemers had uitbetaald.

De Belastingdienst was van mening dat de vaste kostenvergoeding onvoldoende onderbouwd was, ook nadat het accountantskantoor gebruik heeft gemaakt van het aanbod de vaste kostenvergoeding achteraf door middel van een kostenonderzoek (periode 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019) alsnog te onderbouwen. Met het gevolg dat de gehele uitbetaalde kostenvergoeding over de gecontroleerde periode tot het eindheffingsloon voor de werkkostenregeling (WKR) gerekend en hierover alsnog loonbelasting was verschuldigd.

Daarnaast ontstond een geschil over de vraag of de vergoeding van de kosten voor het lidmaatschap van netwerkverenigingen/businessclubs in 2016 tot en met 2018 en de vergoeding van een verkeersboete in 2016 aan een werknemer tot het loon behoren. De fiscus heeft voor deze correcties verzuimboeten van 10% opgelegd en met betrekking tot de correcties in verband met de vaste kostenvergoeding vergrijpboeten van 25% wegens grove schuld.

 

OORDEEL RECHTBANK

Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk om de werknemers een onbelaste vaste kostenvergoeding te geven, maar dat moet wel gebaseerd zijn op onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten. Dat werd in dit geval verzuimd en daardoor vond de rechtbank het terecht dat de fiscus de vergoedingen tot het eindheffingsloon voor de WKR rekende en naheffingsaanslagen oplegde.

Het kantoor heeft volgens de rechtbank ook niet aannemelijk gemaakt dat de vergoedingen van kosten van lidmaatschappen van netwerkverenigingen en businessclubs voor haar werknemers buiten het loonbegrip vallen. Met het verstrekken van een vaste kostenvergoeding zonder te controleren of hier daadwerkelijk een onderzoek aan vooraf is gedaan, heeft het kantoor lichtvaardig gehandeld dat het aan haar te wijten is dat te weinig loonheffing is afgedragen.

 

GEVOLG UITSPRAAK

Als gevolg moet het kantoor alsnog loonbelasting betalen over de uitbetaalde vergoedingen. Een belangrijke les uit deze uitspraak is dat de onkostenvergoedingen van uw werknemers voldoende onderbouwd moet zijn om deze onbelast te kunnen vergoeden.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@hlg.nl of bel ons: 033-4347200.