Nieuws

16 juni 2020

Helaas hebben er veel ondernemers betalingsproblemen door de Coronacrisis. Daarom geeft de Belastingdienst vanaf 16 maart jl. bijzonder uitstel van betaling van verschillende belastingen. Daarmee hoopt de Belastingdienst deze bedrijven door de moeilijke tijd heen te helpen. Maar wat houdt het uitstel van betaling nou precies in en hoe lang geldt het uitstel?

WAT HOUDT HET IN? 

U kunt uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing en de milieubelastingen. Op de website www.belastingdienst.nl vindt u meer diepgang over het uitstellen van betaling van bovenstaande belastingen.

TERMIJN 

Wie vanaf 16 maart bijzonder uitstel van betaling voor verschillende belastingen aanvroeg, kreeg automatisch drie maanden uitstel. Dat betekent dat het binnenkort afloopt en dat betekent niet alleen dat dan het uitstel van betaling vervalt maar ook dat alle openstaande aanslagen betaald moeten worden. Het kan zijn dat er nog langer behoefte is aan uitstel voor zowel de openstaande schuld als voor nieuwe aanslagen. Dan kan de ondernemer een verzoek indienen om verlenging. Dit kan via een online formulier van de Belastingdienst dat vanaf de tweede helft van juni 2020 beschikbaar is. Hierover communiceren zij op hun website www.belastingdienst.nl, de eigen social mediakanalen en het Forum Fiscaal Dienstverleners.

Omdat de verzoeken vóór het uitgeven van het formulier niet in behandeling worden genomen, vraagt de Belastingdienst vooralsnog geen verzoeken voor verlening van het bijzonder uitstel van betaling te doen.

HLG HELPT U GRAAG BIJ HET INDIENEN VAN UW VERZOEK

Voor bijzonder uitstel van betaling voor een bedrag boven de € 20.000 (die drempel geldt voor het  totaal van alle openstaande aanslagen) waarbij het formulier straks eveneens gebruikt kan worden is het noodzakelijk om een verklaring van een derde-deskundige en een liquiditeitsprognose toe te voegen aan het verzoek. HLG helpt u graag bij het indienen van uw verzoek.

Wilt u meer lezen over ondernemen tijdens de Coronacrisis? Houdt onze website in de gaten voor relevante informatie.