Nieuws

10 november 2022
Beleggen

In september informeerden wij u over het rechtsherstel voor de box 3 heffing voor de jaren 2017 t/m 2020.

Met Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat er geen rechtsherstel wordt verleend aan mensen die geen bezwaar hadden gemaakt. De staatssecretaris gaf aan dat verzoeken om ambtshalve vermindering afgewezen zouden worden. Dit stuitte echter op zoveel weerstand dat de fiscale brancheorganisaties besloten in overleg te gaan met het ministerie.

Op 4 november kwam de staatssecretaris met de toezegging dat diegenen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing automatisch gaan meedoen aan een nog te starten massaal bezwaarprocedure. Hiervoor is dus geen actie vereist. Reeds verstuurde verzoeken om ambtshalve vermindering worden vastgehouden. Dit geeft helaas nog geen garantie dat men alsnog in aanmerking komt voor het rechtsherstel, maar biedt wel meer perspectief dan de eerdere afwijzing.

Zodra er meer duidelijkheid is brengen wij u uiteraard op de hoogte. Dit zal naar waarschijnlijkheid begin 2023 zijn.
Meer over dit onderwerp kunt u hier lezen. Of kijk op de site van de rijksoverheid.

WIJ HELPEN U GRAAG

Mocht u nu al vragen hebben over deze regelingen, dan kunt u contact opnemen met een van onze fiscalisten. Zij helpen u graag verder.