Nieuws

26 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de regelgeving rondom overwerk veranderd. Er zijn twee wijzigingen: u moet ten minste het minimumloon betalen voor overwerk. Daarnaast moet u vakantiegeld berekenen over de uitbetaalde overuren. Hoe gaat dat precies in z’n werk?

 

Minimumloon bij overwerk

In voorgaande jaren golden er geen regels voor het betalen van het minimumloon bij overwerk. Sinds januari 2018 moet u echter gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor overwerkuren. Dat geldt ook als uw werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

 

 

Vakantietoeslag over overwerk

Overwerk valt vanaf 2018 onder het wettelijk minimumloon. Daarom bent u vanaf nu ook 8% vakantietoeslag verschuldigd over de extra gewerkte uren van uw medewerker. Dit geldt voor overwerk of meerwerk. Tenzij dit anders is bepaald in de cao. Omdat er geen overgangsrecht is, geldt dit ook voor de extra gewerkte uren vóór 1 januari 2018.

 

 

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op via info@hlg.nl.