Nieuws

5 januari 2024
Belastingdienst

Vanaf 2024 ook maatwerk voor belastingrente

In het nieuwe jaar komt er uitbreiding op de regelgeving over belastingrente op maat. Vanaf 1 januari 2024 is Artikel 30ia AWR van toepassing op alle belastingmiddelen, inclusief omzetbelasting en loonbelasting.

De oorsprong van deze regeling ligt in de Fiscale verzamelwet 2023, waarin werd voorgesteld maatwerk bij belastingrente mogelijk te maken. Dit hield in dat in bepaalde situaties, waarin de belastingrenteregeling te streng uitpakte, belastingrente verminderd kon worden. De Hoge Raad bevestigde de noodzaak van deze regeling nog vóór de inwerkingtreding. Op 18 november 2022 oordeelde de Hoge Raad dat belastingrente niet kon worden berekend over een periode waarin de Belastingdienst al over de belasting beschikte.

Artikel 30ia AWR trad op 1 januari 2023 in werking, maar gold toen nog niet voor loon- en omzetbelasting. Dit was vanwege uitvoeringstechnische beperkingen. Echter, bij een besluit op 23 november 2023 is de inwerkingtreding vervroegd naar 1 januari 2024. Dit werd gerechtvaardigd door het arrest van de Hoge Raad van 18 november 2022, wat leidde tot een heroverweging van de uitvoerbaarheid.

Wat betreft loon- en omzetbelasting was oorspronkelijk inwerkingtreding gepland voor 2026, maar dit is dus nu naar voren gehaald. Het wordt nu mogelijk om eerder dan verwacht een beroep te doen op artikel 30ia AWR voor deze belastingen. Verder zijn er nadere regels opgesteld voor verzoeken om vermindering van belastingrente met betrekking tot loon- en omzetbelasting.

Kortom, binnenkort kan er ook voor omzetbelasting en loonbelasting een beroep worden gedaan op artikel 30ia AWR. Dit benadrukt het belang van het aankaarten van bezwaren, zelfs als een regeling nog in ontwikkeling is. Het kan de implementatie versnellen en is een herinnering om niet alleen naar belastingheffing te kijken, maar ook kritisch te zijn op belastingrente. Het indienen van bezwaar tegen belastingrente kan de moeite waard zijn.

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als zij een aanslag niet op tijd kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u te laat aangifte hebt gedaan. Zij vergoeden belastingrente als zij bijvoorbeeld zonder reden te lang doen over het opleggen van een belastingaanslag. De belastingrente die u betaalt verschilt per belastingsoort. Lees er meer over op de site van de Belastingdienst.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw adviseur bij HLG.

Auteur: Arjen Ploegman, Director Tax