Nieuws

1 januari 1970

Wat Staat er te Gebeuren?
Het kabinet heeft een aanzienlijke verandering voorgesteld met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van giften voor besloten vennootschappen (bv’s) en andere belastingplichtige rechtspersonen. Deze voorgestelde wijziging beoogt de volledige afschaffing van giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (vpb) vanaf 2024, terwijl tegelijkertijd een geschonken bedrag niet langer zal worden beschouwd als een ‘uitdeling aan een aandeelhouder’.

Huidige Regeling
Onder de huidige regeling kunnen vennootschappen niet-zakelijke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) aftrekken van hun belastbare winst voor de vennootschapsbelasting. Hierbij geldt een limiet van maximaal 50% van de winst, met een plafond van € 100.000. Het positieve nieuws is dat deze giften niet worden beschouwd als persoonlijke giften van de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA), en daardoor niet meetellen als belastbaar inkomen voor de DGA.

Giften aan ANBI’s
Op dit moment kunnen bv’s en andere vpb-plichtige rechtspersonen giften aan ANBI’s aftrekken van hun belastbare winst in de vennootschapsbelasting. Hierbij geldt een limiet van maximaal 50% van de winst, met een plafond van € 100.000. Het is van belang te weten dat grotere giften door de Belastingdienst worden beschouwd als een indirecte uitkering aan de aandeelhouder. In dit geval kan de DGA inkomstenbelasting verschuldigd zijn.

Uitdeling aan Aandeelhouders
Wanneer een bv een gift doet als een uiting van persoonlijke vrijgevigheid van een aandeelhouder, wordt deze schenking beschouwd als een ‘uitdeling aan de aandeelhouder’. In dit geval is de gift niet aftrekbaar en valt de uitdeling onder zowel de box 2-heffing als de dividendbelasting.

Om het aantrekkelijker te maken om periodieke giften vanuit een vennootschap aan een ANBI te doen, stelt het kabinet voor om giften die als zodanig kunnen worden beschouwd vanaf 2024 niet meer te belasten in box 2 of met dividendbelasting.

Let op!
Er blijft echter nog steeds sprake van een uitdeling die belast is in box 2 en met dividendbelasting als de vennootschap de gift niet rechtstreeks aan de ANBI doet, maar bijvoorbeeld eerst het bedrag uitkeert aan de aandeelhouder. In dat geval kan de aandeelhouder wellicht nog steeds gebruikmaken van giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

Goedkeuring in Beleidsbesluit
Sinds 2016 is er echter al een goedkeuring opgenomen in een beleidsbesluit waardoor een gift uit persoonlijke vrijgevigheid van een aandeelhouder onder bepaalde voorwaarden niet wordt beschouwd als een uitdeling voor box 2 en dividendbelasting. Deze goedkeuring is echter van kracht zolang de giften niet groter zijn dan het maximaal aftrekbare bedrag in de vpb. Voor bedragen die dit maximum overschrijden, geldt momenteel wel dat ze worden beschouwd als een niet-aftrekbare uitdeling in de vpb, maar wel belastbaar zijn in box 2 en voor de dividendbelasting. Dit voorstel vertegenwoordigt dus een verruiming van de bestaande regels.

Sponsoring Blijft Mogelijk
Een positief punt is dat het ondersteunen van goede doelen via sponsoring of reclame, zelfs na 2024, mogelijk blijft. Deze kosten worden beschouwd als zakelijke kosten en kunnen worden afgetrokken van de winst voor de vpb.

Geen Schenkbelasting
Het is belangrijk om te vermelden dat er geen schenkbelasting verschuldigd is wanneer een ANBI of een steunstichting SBBI een gift ontvangt van een rechtspersoon. Dit geldt nu al en zal ook in de toekomst van kracht blijven.

Let op!
Deze plannen moeten nog worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer en zijn dus nog niet definitief. Het blijft raadzaam om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de belastingwetgeving en, indien nodig, contact op te nemen met uw relatiebeheerder van HLG voor advies of aanvullende informatie.

Auteur: Robin Brinksma,