Nieuws

3 juni 2024
Rekenmachine, muntgeld en spaarvarkentje

Wij informeren onze klanten graag over recente wijzigingen in de regelgeving die van invloed kunnen zijn op de wettelijke controleopdrachten. Op 12 maart jongstleden is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd dat de grensbedragen voor controleplicht heeft verhoogd. Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Dit kan betekenen dat sommige rechtspersonen, die op basis van de oude grensbedragen controleplichtig waren, nu niet langer aan deze verplichting hoeven te voldoen.

Wat betekent dit voor u?
Voor rechtspersonen die in 2023 nog controleplichtig waren op basis van de oude grensbedragen, leidde dit vaak tot het verlenen van een wettelijke controleopdracht aan een accountantsorganisatie. Met de nieuwe verhoogde grensbedragen is het mogelijk dat deze controleplicht komt te vervallen. Als dit voor uw rechtspersoon geldt, kunt u besluiten om de controleopdracht in te trekken.

Hoe werkt het intrekken van een controleopdracht?
Het intrekken van een controleopdracht moet formeel gebeuren. Dit kan worden besloten door de algemene vergadering of door de persoon die de opdracht heeft verleend. Het is essentieel dat de beëindiging van de controleopdracht wordt gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zowel de rechtspersoon als de accountantsorganisatie hebben een meldingsplicht in dit proces.

Meldingsprocedure
– Voor de rechtspersoon: U kunt de beëindiging van de controleopdracht melden bij de AFM via e-mail of per brief.
– Voor de accountantsorganisatie: De melding dient te gebeuren via de portal van de AFM.

Ondersteuning van HLG Accountants en Adviseurs
Wij begrijpen dat deze veranderingen vragen kunnen oproepen en dat het proces van melding complex kan zijn. Daarom bieden wij bij HLG accountants en adviseurs volledige ondersteuning om ervoor te zorgen dat alles correct en tijdig wordt afgehandeld. Neem contact met ons op voor meer informatie of als u hulp nodig heeft bij de meldingsprocedure. Wij denken graag met u mee om ervoor te zorgen dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Auteur: Maarten van Diggelen, Audit Director