Nieuws

16 september 2020
Voor veel bedrijven is er een einde gekomen aan de periode van drie maanden bijzonder uitstel van betaling van de belasting of verloopt dit uitstel binnenkort. Hoe nu verder? Daarvoor zijn er twee mogelijkheden.

GEEN VERZOEK OM VERLENGING VAN UITSTEL VAN BETALING

Alle belastingschulden die na afloop van de driemaandsperiode ontstaan, moeten binnen de normaal geldende termijn worden voldaan. De totale opgebouwde belastingschuld waarvoor uitstel van betaling gold, moet vanaf 1 januari 2021 in 24 maanden worden voldaan.

VERZOEK OM VERLENGING VAN UITSTEL VAN BETALING TOT 1 JANUARI 2021    

Wanneer de belastingschuld ten tijde van de eerste aanvraag meer dan € 20.000 bedroeg, vereist de Belastingdienst bij een verzoek om verlenging een liquiditeitsprognose en een derdenverklaring. Na afloop van de verlenging moet ook de totale openstaande belastingschuld in 24 maanden worden terugbetaald.
Een verzoek om verlenging en een eerste verzoek om uitstel van betaling kan worden gedaan tot uiterlijk 1 oktober a.s.

WIJ HELPEN U GRAAG    

Wij begrijpen het wanneer u vragen heeft over alle steunmaatregelen. Wij denken graag mee over hoe die steunmaatregelen door u kunnen worden benut en de vereisten hierbij kunnen worden opgevolgd. Neem hiervoor contact met ons op via 033 434 72 00 of info@hlg.nl