Nieuws

14 augustus 2017

Werknemers die mantelzorger zijn, nemen vaak extra vakantiedagen op. Of ze maken gebruik van hun zorgverlof. Soms is dit verlof echter niet toereikend. In dat geval is het mogelijk om verlofdagen van andere werknemers hiervoor te gebruiken. Hoe werkt dat?

Heeft u werknemers die bovenwettelijke verlofdagen hebben die ze niet gebruiken? Dan kunnen deze dagen gedeeld worden. Dit geeft de mantelzorger de kans om voor zijn dierbare te zorgen. Of om te genieten van een welverdiende vakantie.

De voorwaarden

Allereerst geven we de definitie van bovenwettelijke verlofdagen. Dit zijn de vrije dagen die bovenop het wettelijke vakantieverlof zijn afgesproken. Wat zijn de voorwaarden voor het delen van verlof?

  • Collega’s met bovenwettelijke verlofdagen mogen deze dagen afstaan aan mantelzorgende collega’s voor wie andere verlofmogelijkheden niet toereikend zijn. Dit geldt ook als de vakantiedagen van de mantelzorger op zijn. De delende werknemer behoudt altijd zijn wettelijk verlof.
  • Het delen is niet verplicht, het gebeurt op vrijwillige basis.
  • Als werkgever legt u vast onder welke voorwaarden en in welke situaties bovenwettelijke verlofdagen gedeeld mogen worden.

De voordelen voor u als werkgever

Het delen van bovenwettelijke verlofdagen tussen werknemers brengt enkele voordelen met zich mee:

  • Werknemers melden zich minder snel ziek om te kunnen mantelzorgen als zij voldoende verlofdagen hebben.
  • Ook hoeven zij minder wettelijke verlofdagen op te nemen voor zorg. Deze vrije dagen kunnen ze dan gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn: tot rust komen. En een uitgeruste werknemer komt uw bedrijfsresultaten ten goede.
  • U vermindert de reserves die u voor bovenwettelijke verlofdagen moet aanhouden.

De fiscale gevolgen

De manier waarop u het delen van verlof inricht, staat u vrij als werkgever. De fiscale gevolgen van het overdragen van verlofdagen binnen de organisatie blijven echter onzeker. De wetgever heeft nog geen beleid gepubliceerd over het overdragen van verlofdagen tussen werknemers. Zodra dit beleid is gepubliceerd, informeren wij u daarover. Wilt u in de tussentijd gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neemt u dan contact op met onze collega Jeffrey Timmer.