Nieuws

24 maart 2017

Belastingdienst/Kantoor …..

Postbus …..

XXXX XX XXXXXX

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Uw woonplaats, datum

 

 

Betreft: bezwaar tegen de aangifte loonbelasting van <naam>, <adres>, aangiftenummer <nummer>

 

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief maak ik bezwaar tegen de hoogte van de afgedragen loonheffing over de maand <maand> 2017. Het gaat om een bedrag van € <betaalde loonheffing> ten name van <naam>, <adres>, aangiftenummer <nummer>.

Mijn bezwaar richt zich tegen een bijtellingspercentage van 25% voor de auto van de zaak die vóór 1 januari 2017 te naam is gesteld. Dit acht ik in strijd met het gelijkheidsbeginsel overeenkomstig het standpunt van de belangenvereniging Vereniging Zakelijke Rijders (VZR). Wilt u uw beslissing op bezwaar aanhouden totdat er een beslissing is genomen in de proefprocedure die gestart is door de VZR?

Ik hoor graag uw reactie,

Met vriendelijke groet,

 

<uw naam en handtekening>