Nieuws

7 november 2019

NIEUWTJES ARBEIDSRECHT: DE WAB 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen enkele regels uit het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Onderstaand geven wij u een samenvatting van en een korte toelichting op de wijzigingen.

 

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2020:

VAST CONTRACT: LAGE WW-PREMIE, FLEXIBEL CONTRACT: HOGE WW-PREMIE
De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd en als geen sprake is van een oproepovereenkomst. Voldoet het contract niet aan de voorwaarden dan betaalt hij een hoge premie.
Heeft u een werknemer in huis, die nog altijd een contract voor bepaalde tijd heeft maar die feitelijk voor onbepaalde tijd in dienst is, dan moet er een addendum op de overeenkomst worden gemaakt – anders bent u verplicht om de hoge premie in te houden.

 

OPROEPKRACHTEN: AANBOD VOOR VASTE UREN NA 12 MAANDEN
Vanaf 1 januari moet de werkgever oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn, een aanbod doen voor een contract met een vast aantal uren.

 

OPROEPKRACHTEN: OPROEPTERMIJN 4 DAGEN
Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op betaling van het loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

 

PAYROLLWERKGEVERS: ARBEIDSVOORWAARDEN WORDEN GELIJK
De payrollwerkgever moet de payrollwerknemers vanaf 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden geven als medewerkers die werken bij het bedrijf waar de payrollwerknemer werkt.
Huurt een werkgever medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet hij dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden hij heeft voor zijn eigen medewerkers.

 

TRANSITIEVERGOEDING VANAF DE 1E WERKDAG
Vanaf 1 januari 2020 moet de werkgever bij een ontslag of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De opbouw wordt gelijk voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd en de duur van het dienstverband. De verhoogde opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn vervalt.

 

NIEUWE MOGELIJKHEID VOOR ONTSLAG: CUMULATIEGROND
Vanaf 1 januari 2020 wordt ontslag via de kantonrechter ook mogelijk wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden voldoende aanleiding daarvoor geven. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

 

KETENREGELING: 3 TIJDELIJKE CONTRACTEN IN MAXIMAAL 3 JAAR
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het 4e contract is dan automatisch een vast contract. De termijn van 6 maanden tussen contracten kan bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat de werknemer maximaal 9 maanden per jaar verricht.

Bron / Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl/wab.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze fiscale medewerkers.