Nieuws

21 oktober 2016

 

Pen en papier gebruiken we steeds minder. En ook de printer is al bijna onderweg naar het museum. We regelen steeds meer online. Maar daarbij gaat het wel om informatie die anderen niets aangaat. Dat geldt in het bijzonder voor ons vakgebied. Hoe zorgt u dat uw gegevens veilig uitwisselt met uw relatiebeheerder?

Uw aangiften en/of jaarrekeningen kunnen we aan u overhandigen zonder dat er een printer aan te pas komt. Dat gaan we doen met innovatieve software: de portal. De portal faciliteert de communicatie tussen u en ons kantoor. Dit alles in een beschermde omgeving.

 
Voordelen van de Portal

Het gebruik van de portal betekent meer gemak voor u. Want vanuit uw stoel op kantoor of thuis kunt u:

  • meer inzicht krijgen in de werkwijze van ons kantoor;
  • altijd actuele informatie en dossierstukken vinden;
  • online uw belastingaangiften en andere zaken accorderen.

En dat alles in één omgeving! Natuurlijk blijft de telefoon nog bestaan en blijft het persoonlijk contact tussen u en onze medewerkers. Wij zullen echter steeds meer producten digitaal aan u voorleggen. Zo kunt u via de portal online uw belastingaangiften gaan inzien en accorderen. Dit geldt ook voor uw jaarrekening en publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel.

 

Hoe werkt het?

Tussen nu en een jaar ontvangt u van ons een e-mail met de handleiding voor de portal. In deze e-mail staat uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Zodra wij uw gegevens (e-mailadres en mobiele telefoonnummer) hebben verwerkt, ontvangt u per brief uw pincode. Deze pincode gebruikt u voor bepaalde handelingen, zoals het goed- of afkeuren van documenten. Verder heeft niemand hier inzage in.

Hebben wij een document in uw omgeving klaargezet, dan krijgt u van ons een e-mail. Na dit mailtje krijgt u enkele dagen de tijd om uw document te beoordelen. Tussentijds krijgt u per e-mail een herinnering hierover. Zoals u gewend bent van ons, zorgen wij dat uw document op tijd bij de juiste instantie ingediend wordt.

 

Wat kunt u nu doen?

U kunt alvast uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer aan ons doorgeven, waaraan u de portal gekoppeld wilt hebben. Dit kan door een e-mail met uw gegevens te sturen naar portal@hlg.nl en met onderwerp “portal contactgegevens”. Als u van ons de brief ontvangt, wordt aan u, ter bevestiging, gevraagd om het bij ons bekende e-mailadres en mobiele telefoonnummer te controleren en bij niet juiste gegevens dit aan ons door te geven.

Heeft u vragen hierover, kunt u contact opnemen met ons secretariaat, 033 – 434 72 00.