Nieuws

6 juli 2023
Belastingdienst

WERKEN MET ZZP’ERS, WAAR MOET U OP LETTEN?

Wanneer u als ondernemer werkzaamheden laat uitvoeren doet u dit met eigen personeel (in loondienst), maar mogelijk ook wel met zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers).

In dit artikel gaan wij in op de recente ontwikkelingen naar aanleiding van de Deliveroo uitspraak van de Hoge Raad van 24 maart 2023, alsmede op andere belangrijke zaken om uw risico’s te beperken.

In de Deliveroo uitspraak draait het om de vraag of de bezorgers van Deliveroo zelfstandig zijn (standpunt Deliveroo) of in dienstbetrekking werkzaam zijn (standpunt FNV). Belangrijk hierbij was de vraag of de bezorgers zich mochten laten vervangen en of ze de vrijheid hadden om niet te werken. Volgens de Hoge Raad dienen alle omstandigheden gewogen te worden en was er in het geval van de bezorgers voor Deliveroo wel sprake van een arbeidsovereenkomst.

De gevolgen kunnen groot zijn, op arbeidsrechtelijk gebied (bijvoorbeeld vast dienstverband, pensioenopbouw, recht op vakantiegeld etc.), maar ook op fiscaal gebied (inhouden van loonbelasting en afdracht van premies werknemersverzekeringen).

Het is dus belangrijk dat u, als u werkt met zelfstandigen, altijd toetst of deze echt zelfstandig zijn of schijnzelfstandig. Tot 1 mei 2016 kon hiervoor een VAR verklaring worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Vanaf dat moment is de VAR verklaring afgeschaft en kunt u werken met ‘modelovereenkomsten’ van de Belastingdienst. Uiteraard is het van groot belang dat de feitelijke invulling van de werkzaamheden dan ook overeenkomt met hetgeen opgeschreven wordt in de modelovereenkomst, want anders kunt u geen vertrouwen ontlenen aan de toepassing van de modelovereenkomst.

Nieuwe wetgeving
De verwachting is dat er nieuwe wetgeving gaat komen[1] waardoor er een gelijker speelveld gaat komen tussen werknemers en zelfstandigen. Daarnaast worden de regels verduidelijkt inzake het beoordelen van een arbeidsrelatie. Er wordt onder andere gekeken naar materieel gezag, inbedding van het werk en zelfstandig ondernemerschap. De bedoeling is dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2025 ingaat. Vanaf dat moment zal er ook strenger gehandhaafd gaan worden op de toepassing van de wetgeving inzake zelfstandigen. Ook zal de komende tijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen ingevoerd gaan worden.

Wat kunt u nu doen:

  • Werk met de modelovereenkomsten van de Belastingdienst;
  • In geval van twijfel raadpleeg uw belastingadviseur van HLG voor nader advies om kostbare problemen achteraf te voorkomen.

[1] Kamerbrief d.d. 16 december 2022 inzake voortgangsbrief werken met en als zelfstandige