Nieuws

14 maart 2024
alois, yvonne, phillisia met laptop

Werknemersparticipatie is in toenemende mate voor veel werkgevers een cruciale strategie om medewerkers betrokken te houden en te binden, naast het stimuleren van (individuele) prestaties. Waar in het verleden vooral start-ups en snelgroeiende bedrijven die beperkte financiële middelen hadden om hoge salarissen te bieden van dergelijke tools gebruik maakten om talent aan te trekken, zie je het nu wijd verspreid ingezet worden. Het stelt werkgevers in staat om werknemers te belonen op basis van hun bijdrage aan het succes van het bedrijf, wat essentieel is in een competitieve arbeidsmarkt.

Verschillende vormen
Er zijn verschillende manieren om mensen te binden, boeien en belonen. Op hoofdlijnen is er een onderscheid te maken in bonusregelingen en aandelenregelingen. Denk hierbij aan SAR’s (stock appreciation rights), certificaten van aandelen en het uitreiken van aandelen(opties). Elke vorm heeft zijn voor- en nadelen, en de keuze daarin is onder meer afhankelijk van de specifieke behoeften en doelstellingen van het bedrijf.

Bonussen kunnen bijvoorbeeld effectief zijn voor het belonen van korte-termijnprestaties, maar het gevoel van binding zal over het algemeen lager zijn. Daartegenover zal met aandelen de binding een stuk groter zijn, maar geef je een deel van de zeggenschap uit handen. Ook de mate van eenvoud van opzetten verschilt per vorm. De bonus en SAR zijn relatief eenvoudig op te zetten, zijn vormvrij en hoeven niet veel papierwerk met zich mee te brengen. Wat niet wegneemt dat een zorgvuldige vastlegging van voorwaarden belangrijk is. Aandelenbezit of certificaten van aandelen brengen meer kosten en complexiteit met zich mee en vragen een gang naar de notaris. Tot slot verschilt de fiscale behandeling per geval.

Voordelen
De invoering van werknemersparticipatie biedt een reeks voordelen, zowel voor het bedrijf als voor de medewerkers. Voor bedrijven kan het leiden tot een hogere betrokkenheid en motivatie, wat vaak resulteert in een toename van productiviteit en innovatie. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen en zien dat hun inspanningen direct bijdragen aan het succes van het bedrijf, zullen waarschijnlijk een hogere mate van job tevredenheid en loyaliteit ervaren. Voor medewerkers biedt een vorm van participatie de kans om financieel te profiteren van het succes dat ze mede helpen opbouwen. Dit kan een sterke motivator zijn en hen (een gevoel van) eigenaarschap en verbondenheid met het bedrijf geven. Bovendien kunnen dergelijke regelingen bijdragen aan een positievere bedrijfscultuur (‘we doen het samen’).

Conclusie
Kortom, werknemersparticipatie is een waardevol instrument voor werkgevers om talent aan te trekken, medewerkers te binden, betrokkenheid te vergroten en prestaties te stimuleren. Door werknemers op zinvolle wijze bij de bedrijfsvoering te betrekken, kunnen bedrijven een omgeving creëren waarin iedereen zich inzet voor het gemeenschappelijke doel. Hoewel de invoering ervan het een en ander vergt, zijn de voordelen dermate dat het een investering is, die de moeite waard is om te overwegen.

Overweegt u ook een vorm van werknemersparticipatie aan te bieden aan (een aantal) medewerkers? Wilt u weten welke vorm bij uw situatie past en welke stappen daarbij genomen dienen te worden, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij HLG.

Auteur: Alois Dee, Senior Adviseur Corporate Finance