Nieuws

5 augustus 2021

Minister Koolmees (SZW) meldt de Tweede Kamer dat de oorspronkelijke inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 van het Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding wordt verschoven naar 1 juli 2022. Koolmees geeft aan dat hij scheidende partijen en scheidingsprofessionals ruim de tijd wil geven om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van de scheiding voor het pensioen, en over het toepasselijke regime van pensioenverdeling (de huidige wet of de nieuwe wet). Voor pensioenuitvoerders moet er voldoende voorbereidingstijd zijn om hun werkwijzen en administraties aan te passen.
 

Op dit moment blijven de meeste ex-echtgenoten of ex-geregistreerde partners via hun pensioenregeling financieel levenslang met elkaar verbonden, ook als ze al lang uit elkaar zijn. Dat is het gevolg van de huidige wettelijke regeling. Dat kan vervelende situaties opleveren. Twee voorbeelden:

De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen is afhankelijk van de ex-partner die het pensioen opbouwt. Kiest de pensioenopbouwende ex-partner voor vervroeging of uitstel van de pensioendatum? Dan gaat het pensioen van de ex-partner ook eerder of later in.

Kiezen de ex-partners voor een verdeling van het pensioen volgens de wet? Dan moet de pensioenuitvoerder aan beide ex-partners een deel van het pensioen betalen. Dat geldt alleen als de pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de scheiding op de hoogte is van de scheiding. Hoort de pensioenuitvoerder dat niet, of te laat? Dan kan de pensioenuitvoerder het volledige pensioen aan de ex-partner betalen die het pensioen heeft opgebouwd. Die ex-partner moet een deel van het pensioen doorbetalen aan de ander. Dat kan ruzie of ongemakkelijke situaties opleveren.

HOE GAAT HET VERDELEN VAN HET PENSIOEN VANAF 2022?

De belangrijkste regels op rij:
1. Net als nu heeft elke partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

2. De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen krijgt vanaf 2022 een eigen pensioenrecht. Dat heet ook wel ‘conversie’.

3. De ex-partner die een deel van het pensioenrecht krijgt, kan straks zelf bepalen wat hij met dat deel van het pensioen doet: eerder of later laten ingaan, een vast of een variabel pensioen,
een hoog-laagpensioen. Lees het artikel Hoe flexibel is jouw pensioen? voor alle keuzes die er zijn.

4. Heeft de pensioenregeling een nabestaandenpensioen op opbouwbasis? Dan is er bij een scheiding sprake van bijzonder nabestaandenpensioen. Vanaf 2022 hebben allebei de ex-partners recht op
de helft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Nu nog gaat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor en tijdens het huwelijk naar de ex-partner die het
pensioen niet opbouwde.

5. Deze manier van verdelen van het pensioen gaat vanaf 1 januari 2022 vanzelf. De ex-partners hoeven niets te doen als ze het eens zijn met de (nieuwe) wettelijke regeling. Andere afspraken
zijn mogelijk, maar die moeten bij de scheiding gemaakt worden. De ex-partners moeten afwijkende afspraken binnen 6 maanden doorgeven aan hun pensioenuitvoerders.

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over pensioenverdeling bij scheiding? Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.