Nieuws

18 juni 2020

Het veelbesproken wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen B.V. is ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf 2023 – in verband met corona een jaar later dan het oorspronkelijke plan – is het niet meer mogelijk om onbeperkt van de eigen BV te lenen, zonder hierover belasting te betalen.

Een DGA kan op diverse manieren geld uit zijn B.V. halen. De eerste is het opnemen van een hoger salaris, maar hierover moet de DGA belasting betalen. Een tweede mogelijkheid is dividend opnemen, maar ook hierover moet de DGA belasting betalen. De derde mogelijkheid is om geld te lenen uit de eigen B.V. Deze laatste mogelijkheid is gunstig, omdat de DGA hierbij nu geen belasting hoeft te betalen over het geleende geld. Zo kan de DGA de belastingheffing (langdurig) uitstellen of zelfs afstellen.

KEUZE VOOR DE EERSTE OPTIE 

Logischerwijs kiest een DGA al snel voor de derde optie. De overheid staat echter niet achter deze keuze, maar noemt het een onbedoeld effect van het huidige belastingstelsel. Immers, de DGA beschikt op die manier in privé over gelden van de B.V., zonder er op dit moment belasting over te betalen.

WETSWIJZIGING

Daarom wil het kabinet met het nieuwe wetsvoorstel het lenen van de eigen B.V. ontmoedigen waarbij de nieuwe wet bepaalt dat een DGA en zijn gezin maximaal 500.000 euro mag lenen van zijn eigen B.V. Is het meer dan dit bedrag, dan moet over het meerdere inkomstenbelasting betaald worden alsof er een dividenduitkering heeft plaatsgevonden. Let wel: er zijn uitzonderingen op deze wet als de DGA geld leent voor zijn eigen woning.

Wilt u als DGA geld lenen uit uw eigen B.V.? Of heeft u en uw gezin thans meer geleend dan 500.000 euro? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op via info@hlg.nl of 033 – 434 7200