Nieuws

27 november 2020

De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie hebben een geactualiseerde versie van de Algemene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme” (Wwft) geïmplementeerd. Het doel van de wet is onveranderd gebleven, te weten het terugdringen van witwassen en het zoveel mogelijk voorkomen van terrorismefinanciering.

 

De eerste versie van de algemene leidraad werd in februari 2011 uitgebracht waarbij het toezicht wordt uitgevoerd door de “Autoriteit Financiële Markten” (AFM). De AFM is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld.

De belangrijkste wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wwft 2020 zijn:

  • Nieuwe meldersgroepen: beroeps- of bedrijfsmatige aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta/ beroeps- of bedrijfsmatige aanbieders van bewaarportemonnees;
  • Aanpassingen voor de kunstsector: bij transacties met een waarde van groter dan 10.000 euro moet cliëntenonderzoek gedaan worden. Kopers én verkopers moeten cliëntenonderzoek uitvoeren.Alle transacties met een waarde van groter dan 20.000 euro moeten gemeld worden;
  • De maatregelen die instellingen moeten nemen bij het zaken doen met cliënten uit derde hoog-risicolandenzijn aangescherpt;
  • Het cliëntenonderzoek heeft in de Wwftnu ook basis voor het onderzoek naar pseudo-UBO;
    De monitoringfunctie is nader ingevuld.
  • Het UBO-register zal vanaf 27 september 2020 raadpleegbaar zijn.Instellingen krijgen 18 maanden de tijd om een UBO te registreren;
  • Vanaf 1 januari 2021 geldt de Europese richtlijn MandatoryDisclosure
    Door de Nederlandse implementatie van deze richtlijn moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst.

AANSCHERPING OP CONTANTE BETALINGEN

Men verwacht medio 2021 dat er een aanscherping zal komen op contante betalingen. Nu is het dat alle contante betalingen boven 10.000 euro gemeld moesten worden. Nu wil men dit bedrag verlagen naar 3.000 euro. De ministerraad heeft hier, 25 september jl., wel mee ingestemd en het voorstel is voorgedragen aan de Raad van State. Tot nader datum behoeft nu dus nog alleen gemeld te worden vanaf 10.000 euro.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de algemene leidraad van de Wwft. Onze collega’s denken graag met u mee als het gaat om de Wwft. Neem hiervoor contact met ons op via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.