Nieuws

24 maart 2017

Verhuurt u een woning? Dan is nóg lagere korting WOZ-waarde mogelijk

Een woning die u verhuurt, wordt belast in box 3. De waarde van uw totale vermogen wordt in deze box belast. Voor box 3 wordt de waarde in het economisch verkeer van een woning gesteld op de WOZ-waarde. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat u een korting mag toepassen op een lagere waarde dan in de wet staat vermeld. Hoe zit dit precies?

 

Woningen worden in box 3 belast op basis van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van een woning wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaak heeft op 1 januari van het jaar ervoor.

 

Verhuuropbrengst

Bij de waardebepaling wordt ervan uitgegaan dat de woning leeg wordt opgeleverd en dat de woning niet wordt verhuurd. Verhuurde woningen kunnen echter niet leeg opgeleverd worden. En dus zijn ze minder waard. De huurder heeft een wettelijke huurbescherming. Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen om verhuurde woningen voor een lager bedrag te belasten in box 3. Deze korting heet ook wel leegwaarderatio. De korting varieert van 15 tot 55 procent. Het exacte percentage hangt af van de verhuuropbrengst van de verhuurde woning. Deze korting geldt niet voor recreatiewoningen.

 

Werkelijke waarde meer dan 10% lager?

U kunt de verhuurde woning nu voor een nóg lagere waarde opnemen in de aangifte. Daar heeft de Hoge Raad toe besloten. Dit kan als de werkelijke waarde meer dan 10% lager is dan de waarde van de woning op basis van de wettelijke waarderingsvoorschriften.

 

Laat een taxatierapport opstellen!

Denkt u dat de waarde van uw verhuurde woning inderdaad meer dan 10% lager is dan de waarde op grond van de wettelijke waarderingsvoorschriften? Laat dan een taxatierapport opstellen. Blijkt op basis van dit taxatierapport dat er een afwijking is van ten minste 10%, dan kunt u de waarde in uw belastingaangifte stellen op de werkelijke waarde. Let u er wel op dat de peildatum gelijk moet zijn aan die van de WOZ.

Heeft u hier vragen over, of heeft u hulp nodig? Neemt u dan contact op met een van onze fiscale specialisten of uw relatiebeheerder.