Nieuws

14 maart 2019

De afgelopen weken is hij vast weer bij u op de map gevallen: de aanslag gemeentebelastingen, waarin ook de vastgestelde WOZ-waarde is opgenomen. Ons advies: betaal niet meteen, maar bekijk de aanslag nog eens kritisch.

Gemeenten kunnen hun tarieven niet ongebreideld verhogen. En daarom wordt nog wel eens gegrepen naar het bepalen van een hoge waarde. Daarmee bereikt men immers dezelfde bruto-opbrengst als met een tariefsverhoging. Maar dat is niet altijd terecht.

 

METHODIEK WOZ-WAARDERING

Beoordeelt u uw aanslag gemeentebelastingen daarom nog eens goed. Vooral over de manier van waardering van bedrijfspanden zijn onlangs enkele nuancerende rechterlijke uitspraken gedaan. De WOZ-waardering van bedrijfspanden gebeurt vaak op basis van de zogenoemde huurwaardekapitalisatiemethode. Die methode is niet eenvoudig en vormt vaak een bron van discussie.

 

KIJK KRITISCH!

Hier kunt u mogelijk uw voordeel mee doen. En heeft u een bedrijfspand van enkele jaren oud loont het ook echt de moeite om de WOZ-waarde kritisch tegen het licht te houden. Heeft u hier vragen over? Wij kijken graag met u mee! Neem gerust contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.