Nieuws

7 november 2019

NIEUWE BTW-REGELING VOOR KLEINE ONDERNEMERS; CAPITA SELECTA “ZONNEPANEELHOUDERS”

Per 1 januari 2020 wijzigt de btw-regeling voor kleine ondernemers van een belastingvermindering naar een belastingvrijstelling. U las hierover al in het voorafgaande artikel.

Veel mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft, zijn hierdoor btw-ondernemer geworden. Fijn, want dat leverde een teruggaaf op voor de btw op de panelen-factuur, en voor de hoofdprijs-winnaars soms ook nog een stuk van de btw op de bouwkosten van de hele woning.

Meestal werd door de zonnepanelen-ondernemer éénmaal een aangifte ingediend, de aanschaf-btw teruggevraagd, kón u gebruikmaken van de zgn. ‘forfaitaire regeling’, maar bleef de per saldo-afdracht meestal zo laag dat werd gekozen voor de ontheffing van administratieve verplichtingen – waarmee de btw-kous af was.
De invoering van de nieuwe btw-regels voor de groep van ‘kleine ondernemers’ geeft echter aanleiding om uw situatie nog één keer onder de loep te nemenOok hier geldt dat áls u actie moet ondernemen, dan adviseren wij u dit uiterlijk 20 november 2019 te doen. 

 

EFFECT VAN DE NIEUWE REGELING 

Per 1 januari 2020 vervalt de belasting-vermindering en krijgen de kleine ondernemers een belasting-vrijstellingGevolg van deze vrijstelling is o.a. dat men geen btw-verplichtingen meer heeft.

Maar een effect van de vrijstelling is ook, dat men de ooit afgetrokken btw verplicht is te herzien. En met herziening wordt bedoeld, dat (nogmaals) moet worden beoordeeld of en in hoeverre iemand recht heeft (of had) op de eerder in aftrek gebrachte belasting.

Nadelige gevolgen van deze herziening treden pas op, indien en voor zover de terug te betalen belasting méér bedraagt dan een drempel van € 500 per jaar.
In de praktijk betekent dit, dat de fiscale alarmbellen afgaan als de teruggevraagde btw méér is geweest dan € 2.500 (dus als de kostprijs van de zonnepanelen méér was dan plm. € 12.500).

 

WAT MOET U DOEN? 

In twee gevallen verzoeken wij u dringend, om contact met ons op te nemen: 

  1. als het factuurbedrag voor de aanschaf van zonnepanelen hoger was dan € 12.500, en 
  2. als u ook een deel van de btw in de bouwkosten van de woning heeft teruggevraagd

 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze fiscale medewerkers.