Nieuws

De Wet aanpak schijnconstructies: wat betekent dit voor u?

12 oktober 2015

Op 1 januari 2016 gaat de Wet aanpak schijnconstructies van start. En dat betekent dat er tenminste drie dingen veranderen voor u: • U mag het wettelijke minimumloon alleen nog via de bank betalen. Dus niet contant. • Het wettelijk minimumloon is niet vatbaar voor verrekening of inhouding door de werkgever. • De opdrachtgever is […]

Lees meer

Goed en slecht nieuws over de ‘jaloezietax’

12 oktober 2015

Een onrechtvaardige belastingheffing: zo kijken velen aan tegen de heffing in box 3. De rente op spaarrekeningen is 1,2%. De belastingheffing is precies even hoog. En dat betekent een tarief van 100% belasting. Feitelijk teert u op deze manier in op uw vermogen. Zeker als we daarbij rekening houden met de inflatie. Maar er is […]

Lees meer

Let op: voorkom hoge rentebetaling

9 april 2015

Verwacht u over het jaar 2014 te moeten betalen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting wordt rente berekend over de periode van 1 juli tot 6 weken ná de datum op de (voorlopige) aanslag. Deze rente is fors, momenteel bedraagt de rente voor de inkomstenbelasting 4% en voor de […]

Lees meer

Box 3 heffing te hoog?

19 februari 2015

In een tijd waarop de rente op een spaarrekening maar net 1% bedraagt, vraagt de fiscus in box 3 maar liefst 1,2% vermogensrendementsheffing. Dat is een belastingdruk op de inkomsten van 120%. Dat lijkt onredelijk. Dat is het ook besliste het Hof Den Haag in eerdere rechtspraak over verhuur onroerend goed. Op dit moment worden […]

Lees meer

Nieuwsbrieven archief

1 januari 2015

Lees hier ons eerder uitgaven van nieuwsbrieven:

Lees meer