Nieuws

Alles over het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)

15 maart 2016

Op 2 februari ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).  Met de invoering van deze wet verdwijnt de VAR vanaf 1 mei 2016. Wat houdt dit in voor opdrachtgever en opdrachtnemer? We zetten het voor u op een rij. Wat is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)? In 2005 werd de VAR […]

Lees meer

Auto van de zaak: Gedeeld bezit en bijtelling

10 maart 2016

De DGA van een BV kan zijn auto van de zaak samen met zijn BV in eigendom hebben. Bij een gezamenlijk bezit – stel 50% voor de BV en 50% voor de DGA – moeten de kosten en lasten van de auto navenant worden verdeeld. Het gezamenlijk bezit werkt ook door in de bijtelling privégebruik […]

Lees meer

Alles over het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)

10 maart 2016

Op 2 februari ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met de invoering van deze wet verdwijnt de VAR vanaf 1 mei 2016. Wat houdt dit in voor opdrachtgever en opdrachtnemer? We zetten het voor u op een rij. Wat is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)? In 2005 werd de VAR […]

Lees meer

Soms is uw inkoop-btw aftrekbaar: de kwestie Sveda

10 maart 2016

Bent u van plan een gesubsidieerd product of dienst aan te bieden die gratis opengesteld is voor publiek, maar die rechtstreeks en onmiddellijk verband houdt met btw-belaste prestaties? Hiermee ontstaat recht op aftrek van inkoop-btw! Lees hieronder het voorbeeld van het Litouwse bedrijf Sveda. Sveda liet een looppad aanleggen dat voor 90% gesubsidieerd werd door […]

Lees meer

Het levenstestament: de voordelen op een rij

10 maart 2016

Wist u dat een levenstestament een goed document is om voor te sorteren wanneer u handelingsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door dementie? Het loont om tijdig in actie te komen. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld geen schenkingen meer mag doen.   Als u handelingsonbekwaam wordt en u heeft geen levenstestament, dan wordt er een bewindvoerder (of […]

Lees meer

Ambitie Randmeren magazine – It’s all about focus!

2 februari 2016

  Waarom lijkt het dat sommigen alles lukt waar anderen achterblijven? Waarom kan de een van niets iets maken en komt een ander met dezelfde uitgangspunten niet verder? De oorsprong hiervan ligt vaak bij de instelling van de verschillende personen. De juiste instelling maakt dat ogenschijnlijk gelijke uitgangspunten toch niet gelijk blijken te zijn. Weten […]

Lees meer

Aangifte inkomstenbelasting

26 januari 2016

Gegevens vooraf ingevulde aangifte U heeft ons veelal gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. In dat geval kunnen wij sinds kort gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Dit zijn gegevens zoals uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Wij krijgen die gegevens van de Belastingdienst. De belastingdienst krijgt […]

Lees meer

Goede voornemens; wilt u duurzaam een goed doel steunen én fiscaal voordeel genieten?

26 januari 2016

Doneer dan door middel van een periodieke gift! Vroeger kon dit alleen met tussenkomst van een notaris. Tegenwoordig kan dat ook door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de gever en de instelling van het goede doel. Deze schriftelijke overeenkomst wordt ook wel “onderhandse akte” genoemd. Waarom?  Het is voor de gever mogelijk om op […]

Lees meer