Nieuws

Ambitie Randmeren magazine – It’s all about focus!

2 februari 2016

  Waarom lijkt het dat sommigen alles lukt waar anderen achterblijven? Waarom kan de een van niets iets maken en komt een ander met dezelfde uitgangspunten niet verder? De oorsprong hiervan ligt vaak bij de instelling van de verschillende personen. De juiste instelling maakt dat ogenschijnlijk gelijke uitgangspunten toch niet gelijk blijken te zijn. Weten […]

Lees meer

Aangifte inkomstenbelasting

26 januari 2016

Gegevens vooraf ingevulde aangifte U heeft ons veelal gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. In dat geval kunnen wij sinds kort gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Dit zijn gegevens zoals uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Wij krijgen die gegevens van de Belastingdienst. De belastingdienst krijgt […]

Lees meer

Goede voornemens; wilt u duurzaam een goed doel steunen én fiscaal voordeel genieten?

26 januari 2016

Doneer dan door middel van een periodieke gift! Vroeger kon dit alleen met tussenkomst van een notaris. Tegenwoordig kan dat ook door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de gever en de instelling van het goede doel. Deze schriftelijke overeenkomst wordt ook wel “onderhandse akte” genoemd. Waarom?  Het is voor de gever mogelijk om op […]

Lees meer

Tot waar schenken in 2016?

26 januari 2016

Tot waar schenken in 2016?   Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen om belastingvrij te schenken aan uw kinderen. Welke bedragen mag u in 2016 belastingvrij schenken? U leest het in dit artikel. Tevens vindt u in dit artikel een vooruitblik naar 2017. In dat jaar mag er weer een eenmalige extra schenking voor de […]

Lees meer

DGA Aspecten

26 januari 2016

Aan het begin van het jaar duiden wij een 4-tal punten die van belang zijn voor de DGA. Gebruikelijk loon: Als DGA moet u zichzelf een salaris toekennen van hetgeen gebruikelijk is voor uw functie, maar tenminste van € 44.000 Bij de  berekening van wat gebruikelijk is mag u een doelmatigheidsmarge van 25% in aftrek […]

Lees meer

Ambitie Randmeren magazine – Maatschappelijke betrokkenheid

25 januari 2016

Meer vanuit ons enthousiasme dan gebaseerd op een bewust MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zijn wij actief bij meerdere maatschappelijke projecten. Jaarlijks gaan we met de collega’s op stap met Matchpoint. Zijn we betrokken bij de organisatie van ‘Maatschappelijke Beursvloeren’ en hebben we zitting in diverse stichtingsbesturen. Activiteiten die veel tijd kosten maar volgens MVO […]

Lees meer

Ouderentoeslag

21 oktober 2015

Ouderentoeslag Heeft u of uw partner AOW? Heeft u een klein inkomen of heeft u een vermogen en: Ontvangt u zorg- en/of huurtoeslag van de Belastingdienst? Betaalt u eigen bijdrage voor zorg met verblijf, voor maatschappelijke ondersteuning of voor langdurige zorg aan het CAK? Laat dan beoordelen of u dit najaar nog in actie moet […]

Lees meer

Ouderentoeslag vervalt – pensionado’s met toeslagen of eigen bijdrages opgelet!

12 oktober 2015

Heeft u of uw partner AOW? Heeft u een klein inkomen, heeft u vermogen en: • ontvangt u zorg- en/of huurtoeslag van de Belastingdienst? • betaalt u eigen bijdrage voor zorg met verblijf, voor maatschappelijke ondersteuning of voor langdurige zorg aan het CAK? Laat dan beoordelen of u dit najaar nog in actie moet komen! […]

Lees meer