Nieuws

DE GEVOLGEN VAN ESG EN CSRD VOOR HET MKB IN NEDERLAND

31 juli 2023

ESG (Environmental, Social and Governance) en CSRD (Corporate Social Responsibility Disclosure) zijn gearriveerd. Welke impact heeft dit op het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) in Nederland? Allereerst beïnvloeden deze concepten het concurrentievermogen van MKB-bedrijven. Bedrijven die zich richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen aantrekkelijker worden voor klanten, investeerders en partners, wat resulteert in een groter […]

Lees meer

GRENSOVERSCHRIJDEND (TELE)WERKEN

31 juli 2023

Het komt tegenwoordig steeds meer voor dat personeel werkzaam is in meerdere landen. Dit kan tijdelijk zijn of permanent, volledig of deels. Bij het werken over de grens of werken in meerdere landen komen veel aspecten kijken. Zo is het belangrijk na te denken over in welk land er loonbelasting is verschuldigd en in te […]

Lees meer
Belastingdienst

WERKEN MET ZZP’ERS, WAAR MOET U OP LETTEN?

6 juli 2023

WERKEN MET ZZP’ERS, WAAR MOET U OP LETTEN? Wanneer u als ondernemer werkzaamheden laat uitvoeren doet u dit met eigen personeel (in loondienst), maar mogelijk ook wel met zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). In dit artikel gaan wij in op de recente ontwikkelingen naar aanleiding van de Deliveroo uitspraak van de Hoge Raad van 24 maart […]

Lees meer
Sparen

WAT TE DOEN MET BOX 3?

6 juli 2023

WAT TE DOEN MET BOX 3? De ontwikkelingen over de box 3 heffing in de Inkomstenbelasting blijven zich maar opstapelen. Wij kunnen ons voorstellen dat u inmiddels het overzicht kwijt bent in wat nu de status is. Wij nemen u in dit artikel mee in de gebeurtenissen en de huidige status, omdat dit ook invloed […]

Lees meer
Klokkenluiders

WET BESCHERMING KLOKKENLUIDERS

6 juli 2023

WET BESCHERMING KLOKKENLUIDERS Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden, waardoor melders van misstanden beter beschermd worden. Een belangrijke verandering is dat werkgevers nu moeten aantonen dat een melder vanwege zijn of haar melding niet benadeeld is, in plaats van andersom. Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari […]

Lees meer
MinFin

VOORJAARSNOTA 2023

9 juni 2023

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet de stand van zaken opgemaakt van de financiële situatie van Nederland. De Voorjaarsnota is een belangrijk document omdat het de basis vormt voor de begroting van het komende jaar. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd dat er enkele belangrijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden op fiscaal gebied. Zo […]

Lees meer
Pensioen

JAARRUIMTE VANAF 2023 VERGROOT

9 juni 2023

JAARRUIMTE VANAF 2023 VERGROOT De Wet Toekomst Pensioenen is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer en gaat in op 1 juli 2023. De wet is goed nieuws voor ZZP-ers, ondernemers maar ook voor werknemers die zelf een pensioen via een lijfrente bij elkaar willen sparen. Deze Wet heeft gevolgen voor hoe we […]

Lees meer
Geld

LENEN VAN DE EIGEN BV EN DE WET EXCESSIEF LENEN

9 juni 2023

LENEN VAN DE EIGEN BV EN DE WET EXCESSIEF LENEN Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap (BV) heeft u verschillende petten op: u ontvangt een salaris van de BV voor uw werkzaamheden als werknemer en directeur, hierop houdt de BV loonbelasting in. Daarnaast kunt u als aandeelhouder besluiten dividend uit te keren aan uzelf […]

Lees meer