Nieuws

Belastingdienst

Horizontaal Toezicht

4 april 2023

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst en de accountant en adviseur van de belastingplichtigen, waarbij het wederzijdse vertrouwen centraal staat. Het toezicht verschuift hierbij van controle achteraf naar afstemming vooraf. Ook HLG heeft een convenant met de Belastingdienst afgesloten. Wij hebben een kwaliteitssysteem dat door de Belastingdienst wordt erkend en vertrouwd. […]

Lees meer
rente

Gebruikelijk loon

4 april 2023

Het gebruikelijke salaris voor een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is per 2023 vastgesteld op minimaal € 51.000. De DGA is bestuurder van de eigen BV en werknemer van de eigen BV. Om te voorkomen dat een DGA zichzelf een te laag salaris uitbetaalt, is in de wet een regeling gebruikelijk salaris opgenomen. Dit vereist dat de DGA […]

Lees meer

Update bedrijfsopvolgingsregeling

21 februari 2023

Met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is het mogelijk om een onderneming (onder voorwaarden) fiscaal vriendelijk te schenken of te laten vererven. Wat betekent dit in de praktijk? Wanneer de waarde van het ondernemingsvermogen niet meer bedraagt dan € 1.205.871 (bedrag 2023) is bij schenken/erven geen successierecht verschuldigd. Als het ondernemingsvermogen meer waard is, geldt […]

Lees meer
Spaarvarkentje met geld

Papieren schenkingen

21 februari 2023

Hoewel de jubelton per 1 januari 2023 is verlaagd (zie ons eerder gepubliceerde item) zijn er nog wel andere manieren om vermogen fiscaal vriendelijk naar de volgende generatie over te doen, zoals papieren schenkingen. U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering […]

Lees meer
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

Tijdig aanvragen voorlopige aanslagen

21 februari 2023

Onlangs stond in onze nieuwsbrief dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting verhoogd zou worden van 8% naar 10,5%. Het Ministerie van Financiën heeft een dag later bepaald dat de verhoging toch niet nu wordt doorgevoerd.  Ondanks dat blijft het van groot belang om de voorlopige aanslag goed te beoordelen. Gedurende de coronacrisis was de belastingrente […]

Lees meer
Married couple

DGA en netto-inkomen in de huwelijkse voorwaarden

22 december 2022

Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat tot het te verrekenen inkomen van de DGA alleen het daadwerkelijk van de BV genoten arbeidsinkomen behoort.

Lees meer
Blauwe envelop en geld

Gebruikelijke-loonregeling en onbelaste vergoeding WKR

22 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaan er twee dingen wijzigen in de gebruikelijk-loonregeling voor de DGA.

Lees meer
Houten huisje op HLG papier met HLG pen en HLG servies

Jubelton veiligstellen door schenking € 1 in 2022

22 december 2022

In 2023 wordt de vrijstelling al verlaagd naar € 28.947. Toch is er nog een mogelijkheid om in 2023 gebruik te maken van de hogere vrijstelling van 2022.

Lees meer