Nieuws

Beleggen

UPDATE BOX 3 HEFFING – NIEUW PERSPECTIEF

10 november 2022

Op 4 november kwam de staatssecretaris met de toezegging dat diegenen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing automatisch gaan meedoen aan een nog te starten massaal bezwaarprocedure.

Lees meer

TEGEMOETKOMING ENERGIEKOSTEN VOOR ENERGIE-INTENSIEF MKB

10 november 2022

Onlangs maakte de minister van Economische Zaken en Klimaat bekend dat het kabinet ondernemers tegemoet komt in de energiekosten. Er komen twee soorten regelingen beschikbaar.

Lees meer

EINDEJAARSTIPS 2022

8 november 2022

Om het jaar goed af te sluiten en 2023 goed voorbereid te starten hebben wij weer een aantal nuttige tips met betrekking tot schenkingen, aftrekposten en de werkkostenregeling.

Lees meer

HERVORMING BOX 3

26 september 2022

Naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad wordt met ingang van 2026 een nieuwe regeling ingevoerd voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen. Voor de tussenliggende jaren 2023 tot en met 2025 is een tijdelijke regeling gevormd.

Lees meer
Tablet onder de arm van een persoon

DE VERANDERINGEN VOOR DE DGA UIT BELASTINGPLAN 2023

26 september 2022

In het Belastingplan 2023 zijn een aantal veranderingen opgenomen die de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) treffen. Daarbij is op 13 september door de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor excessief lenen bij de eigen bv aangenomen.

Lees meer
Infographic over belastingplan 2023

BELASTINGPLAN 2023

26 september 2022

Zoals gewoonlijk hebben we afgelopen dinsdag op Prinsjesdag gehoord welke veranderingen het kabinet volgend jaar wil doorvoeren, ook op fiscaal gebied. Wij lichten in dit artikel de belangrijkste wijzigingen toe.

Lees meer
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

BELANGRIJKE UITSPRAAK OVER VASTE ONBELASTE VERGOEDING WERKNEMERS

24 augustus 2022

Recentelijk heeft de rechtbank in Gelderland geoordeeld dat de Belastingdienst terecht vaste kostenvergoedingen van een administratie-, accountants- en belastingadvieskantoor heeft gerekend tot eindloon WKR. Het gevolg hiervan is dat het kantoor alsnog loonbelasting moet betalen over de uitbetaalde vergoedingen.

Lees meer

TERUGBETALEN BELASTINGSCHULD CORONAPERIODE

23 augustus 2022

Ondernemers konden tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden aanvragen vanwege de coronacrisis. Als u hiervan gebruik heeft gemaakt, dan start de terugbetaling van de belastingschuld vanaf 1 oktober 2022.

Lees meer