Nieuws

HERVORMING BOX 3

26 september 2022

Naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad wordt met ingang van 2026 een nieuwe regeling ingevoerd voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen. Voor de tussenliggende jaren 2023 tot en met 2025 is een tijdelijke regeling gevormd.

Lees meer
Tablet onder de arm van een persoon

DE VERANDERINGEN VOOR DE DGA UIT BELASTINGPLAN 2023

26 september 2022

In het Belastingplan 2023 zijn een aantal veranderingen opgenomen die de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) treffen. Daarbij is op 13 september door de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor excessief lenen bij de eigen bv aangenomen.

Lees meer
Infographic over belastingplan 2023

BELASTINGPLAN 2023

26 september 2022

Zoals gewoonlijk hebben we afgelopen dinsdag op Prinsjesdag gehoord welke veranderingen het kabinet volgend jaar wil doorvoeren, ook op fiscaal gebied. Wij lichten in dit artikel de belangrijkste wijzigingen toe.

Lees meer
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

BELANGRIJKE UITSPRAAK OVER VASTE ONBELASTE VERGOEDING WERKNEMERS

24 augustus 2022

Recentelijk heeft de rechtbank in Gelderland geoordeeld dat de Belastingdienst terecht vaste kostenvergoedingen van een administratie-, accountants- en belastingadvieskantoor heeft gerekend tot eindloon WKR. Het gevolg hiervan is dat het kantoor alsnog loonbelasting moet betalen over de uitbetaalde vergoedingen.

Lees meer

TERUGBETALEN BELASTINGSCHULD CORONAPERIODE

23 augustus 2022

Ondernemers konden tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden aanvragen vanwege de coronacrisis. Als u hiervan gebruik heeft gemaakt, dan start de terugbetaling van de belastingschuld vanaf 1 oktober 2022.

Lees meer
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

RECHSTHERSTEL BOX 3

29 juni 2022

De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest (24 december 2021) rechtsherstel geboden voor belastingplichtigen met vermogen in box 3. Dit geldt voor de jaren vanaf 2017 tot en met 2020. In dit artikel behandelen we kort hoe dit rechtsherstel eruit ziet en wanneer u hier recht op heeft.

Lees meer
ontvangstruimte van HLG

Belangrijk arrest door de Hoge Raad over letselschadevergoeding

30 mei 2022

Recentelijk heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest in loonbelasting gewezen. In het arrest oordeelt de Hoge Raad dat ook letselschadevergoedingen die  voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst of uit een andere rechtspositionele regeling, zoals een CAO, niet kwalificeren als loon.

Lees meer
Belastingdienst enveloppe met muntgeld en briefgeld erin

Voorkom onnodige belastingrente met een voorlopige aanslag

22 april 2022

Als u verwacht dat u inkomsten- of vennootschapsbelasting moet bijbetalen over het belastingjaar 2021, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen vóór 1 mei a.s. ter voorkoming van belastingrente. De belastingrente komt bovenop het bedrag wat u moet bijbetalen aan inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Lees meer