Nieuws

26 september 2022
Infographic over belastingplan 2023

Zoals gewoonlijk hebben we op Prinsjesdag gehoord welke veranderingen het kabinet volgend jaar wil doorvoeren, ook op fiscaal gebied. Wij lichten in dit artikel de belangrijkste wijzigingen toe. Deze wijzigingen zijn onder voorbehoud, de Eerste en Tweede Kamer stemmen hier nog over.

 

 

WIJZIGINGEN VOOR DGA
In het Belastingplan 2023 is aangekondigd dat zowel het tarief voor het inkomen uit aanmerkelijk belang als het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat wijzigen. Deze tariefswijzigingen en de overige wijzigingen die van belang zijn voor de DGA lichten wij in dit aparte artikel toe.

HERVORMING BOX 3
Naar aanleiding van het kerstarrest wordt de box 3 heffing hervormd. Informatie over de overgangsregeling, de nieuwe regeling en het rechtsherstel vindt u hier.

SCHENKINGSVRIJSTELLING EIGEN WONING
De schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (ook wel bekend als jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947 (was € 106.671). Per 1 januari 2024 wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft.

LET OP: als u nog gebruik wilt maken van de vrijstelling van € 106.671, moet u dat dit jaar regelen. Degene die de schenking ontvangt heeft dan nog tot eind 2024 de tijd om de schenking te besteden aan de eigen woning.

HOGERE OVERDRACHTSBELASTING VOOR BEDRIJVEN EN BELEGGERS
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen, woningen gekocht ter belegging (verhuur) en bijvoorbeeld vakantiewoningen stijgt van 8% naar 10,4% in 2023.

VOORDELEN VOOR WERKENDEN
De werkenden gaan er vanaf 2023 op vooruit. Het tarief van de 1e schijf in de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Daarnaast wordt de arbeidskorting verhoogd. Hierdoor houden mensen met een inkomen tot € 115.000 per jaar netto meer over.

ALGEMENE HEFFINGSKORTING
Bij een inkomen uit werk en woning (box 1) van meer dan € 21.317 (2022) wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 6,007% tot nihil bij het begin van de hoogste tariefschijf in box 1 (2022: € 69.398). Tot en met 2022 was de afbouw zoals hiervoor beschreven alleen afhankelijk van het inkomen uit box 1. Vanaf 2025 wordt de afbouw afhankelijk van het verzamelinkomen. Dit houdt in dat ook het inkomen uit box 2 en box 3 gaan meetellen voor de afbouw.

ZELFSTANDIGENAFTREK VERLAAGD
De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd met € 1.280 per jaar in 2023, 2024 en 2025. In 2026 bedraagt de verlaging € 1.270. Per 2027 bedraagt de zelfstandigenaftrek daardoor nog € 900. Voor 2023 wordt de zelfstandigenaftrek € 5.030.

KILOMETERVERGOEDING VERHOOGD
De belastingvrije kilometervergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 wordt de kilometervergoeding verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

ELEKTRISCHE AUTO’S
Voor elektrische auto’s met een datum eerste tenaamstelling of eerste toelating in 2023, gaat de bijtelling omhoog.

Dit geldt alleen voor zover de cataloguswaarde meer dan € 30.000 bedraagt. De lage bijtelling van 16% blijft nog wel van toepassing, maar alleen over deze eerste € 30.000 (2022: € 35.000). Voor het meerdere is de bijtelling 22%.

BEPERKING VAN 30% REGELING
De 30%-regeling voor ingekomen werknemers uit het buitenland wordt per 1 januari 2024 beperkt tot de Balkenende-norm (2022: € 216.000). Voor ingekomen werknemers die per eind 2022 gebruik maken van de regeling geldt een overgangsregeling. Voor hen geldt de nieuwe grens vanaf 1 januari 2026.

LEEGWAARDERATIO VERHUURDE WONING VERHOOGD
Vanaf 2023 wordt de leegwaarderatio verhoogd. De leegwaarderatio is een factor die afhankelijk is van de huurprijs en heeft een waardedrukkend effect op de belastingheffing over verhuurde woningen. De verhoging van de leegwaarderatio leidt tot een hogere heffing van schenk-, erf- en inkomstenbelasting.

Voor tijdelijk verhuurde woningen en verhuurde woningen aan gelieerde partijen vervalt de leegwaarderatio helemaal.

BTW-TARIEF ZONNEPANELEN 0%
Het btw-tarief op de aanschaf en aanleg van zonnepanelen op woningen wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd naar 0%. Dit betekent niet zozeer een nieuw belastingvoordeel voor de consument, want particulieren konden de btw al terugvragen. Het terugvragen van de btw vroeg wel een aantal administratieve stappen, die door maatregel vervallen. Voor mensen die nu al zonnepanelen hebben en onder de Kleineondernemersregeling (KOR) vallen, verandert er niks.

DOTATIE FOR
Met ingang van 1 januari 2023 kan de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet langer worden opgebouwd. Voor de bestaande oudedagsreserves blijven de huidige regels gelden.

MIDDELINGSREGELING
Per 1 januari 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. Het laatste middelingstijdvak dat kan worden toegepast is het tijdvak 2022 tot en met 2024.

INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING (IACK)
Vanaf 1 januari 2025 wil het kabinet de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) afschaffen. Ouders ontvangen deze heffingskorting tot het (jongste) kind 12 jaar is. De IACK blijft voorlopig bestaan voor ouders met 1 of meer kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2025.

 

WIJ HELPEN U GRAAG
Heeft u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op via info@hlg.nl of 033-4347200.