Nieuws

30 september 2021

Het belastingplan 2022 heeft duidelijk de sporen van een demissionair kabinet. Het vuurwerk blijft uit, maar zal na de formatie ongetwijfeld komen.
Twee dingen die wel voor u relevant kunnen zijn, waren al eerder aangenomen: de tariefopstap in de vennootschapsbelasting gaat van €245.000 naar €395.000 en er is een aanpassing in de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

ONBELASTE THUISWERKVERGOEDING

Het zat er al aan te komen, maar nu is het echt definitief. Werkt uw werknemer thuis? Dan heeft hij of zij recht op een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag. Daar staat tegenover dat er dan geen reiskostenvergoeding kan worden toegekend. Per saldo zal het effect klein zijn, met dien verstande dat de administratieve lasten van de werknemer daardoor wel flink toenemen.

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

Internationaal worden de teugels verder aangehaald door aanpassing van de regels in verband met het arm’s length beginsel, de belastingmaatregel omgekeerde hybride lichamen en de controlled foreign companies/verrekening winstbelasting.

WIJZIGINGEN IN EIGENWONINGREGELING

De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Daarom worden op het gebied van de eigenwoningreserve, de aflossingsstand en de bestaande eigenwoningschuld (dit is een lening voor de eigen woning afgesloten voor 1 januari 2013) aanpassingen gedaan om de ervaren beperkingen weg te nemen.

MIA WORDT VERHOOGD

Met de MIA (Milieu-investeringsaftrek) mogen ondernemingen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. U betaalt dan minder aan inkomsten- of vennootschapsbelasting. Al jaren stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de MIA. Per 1 januari 2022 worden de percentages verhoogd, zodat u een hogere aftrek kunt krijgen. Milieuvriendelijke investeringen worden daarmee aantrekkelijker. De MIA kent nu drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages respectievelijk verhoogd naar 27%, 36% en 45%.

Tip! Overweeg uw milieuvriendelijke investeringen uit te stellen tot 2022!

Op 27 december maakte de RVO de wijzigingen in de milieulijst bekend. Een van de wijzigingen is dat elektrische auto’s niet meer op deze lijst staan per 2022 aangezien deze auto’s inmiddels gangbaar zijn geworden. Dit betekent dat u geen MIA meer voor de aanschaf van elektrische auto’s kunt rekenen per 1 januari 2022. 

TIJDELIJKE VERHOGING VRIJE RUIMTE WKR STOPT

De tijdelijke verhoging van de vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) wordt ingetrokken. Vanwege de coronacrisis werd in 2020 en 2021 de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor 2022 is het normale tarief van 1,7% weer van toepassing over de eerste € 400.000. Lees hier meer over de Werkkostenregeling.

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over de invloed van het belastingplan op uw situatie? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of bel ons: 033-4347200.