Nieuws

23 november 2020

Op vrijdag 13 november 2020 zijn er antwoorden van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd op Kamervragen over de pensioenuitkering ineens wat aansluit op ons eerder gepubliceerde artikel over het Pensioenakkoord. De vragen zijn gesteld door kamerlid Omtzigt (CDA) over de hoge marginale druk op pensioenuitkeringen ineens. Wat blijkt is dat de belastingdruk op een uitkering per belastingplichtige flink kan verschillen.

 

In ons artikel van 4 november 2020 schreven wij over de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Hierin werd omschreven dat u meer flexibiliteit krijgt bij het opnemen van uw pensioen. Onder andere door de maatregel dat u bij pensionering eenmalig een deel van het pensioenkapitaal in één keer mag laten uitkeren. Dit is een keuzerecht, als het fiscaal niet aantrekkelijk is dan hoeft u hier geen gebruik van te maken. Een keuze dus waar u goed over na moet denken, waarbij het volgende in acht moet worden genomen.

WANNEER BENT U JARIG?

De fiscale aantrekkelijkheid hangt voor een groot deel af van de maand waarin u jarig bent. Namelijk, vanaf de eerste van de maand waarin de belastingplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is de belastingplichtige geen AOW-premie meer verschuldigd. De AOW-premie bedraagt 17,9% op jaarbasis over het deel van het inkomen dat in de eerste tariefschijf van box 1 valt.

De Belastingdienst herrekent het tarief naar een gemiddelde voor het hele jaar. Bent u in januari jarig, dan betaalt u geen AOW-premie meer. Bent u in december jarig, dan wordt uw tarief voor de AOW-premie 11/12van 17,9%.

GEMIDDELDE JAARTARIEF

Dat gemiddelde jaartarief geldt voor alle inkomsten in box 1. Dus ook als u uw pensioenkering ineens ná AOW-gerechtigde leeftijd laat uitkeren, kan het zijn – doordat u in december jarig bent – dat u hier AOW-premie over betaalt. Terwijl iemand die in januari jarig is daarover geen AOW-premie betaalt.

Toch hoeft het niet onaantrekkelijk te zijn voor iemand die in december jarig is om zijn pensioenkapitaal voor 10% ineens uit te laten keren. Het voordeel hangt namelijk ook af van de overige inkomsten in het jaar van uitkering en tijdens de pensioenjaren. Wij kunnen berekenen wat voor u voordeliger is.

Bron: www.taxlive.nl