Nieuws

10 april 2019

Als u als dga meer dan € 500.000 wilt lenen bij uw eigen bv, dan moet u vanaf 2022 rekening houden met gewijzigde belastingwetgeving. Wilt u geld besparen, dan is het verstandig nu al maatregelen te treffen.  

 

De verwachting is, dat er snel een wetsvoorstel aankomt. De concept wettekst is onlangs bekend gemaakt door de Staatssecretaris van Financiën. De nieuwe regeling die naar alle waarschijnlijkheid in 2022 ingaat, wil voorkomen dat u geld leent bij de bv in plaats van dat u het geld uit de bv haalt door middel van loon of een winstuitkering. Daarom betaalt u vanaf 2022 26,9% belasting over leningen boven de € 500.000 die u aangaat bij de bv. Daarmee is de schuld niet afgelost, de civielrechtelijke situatie wijzigt niet door de belastingheffing. De rente- en aflossingsverplichtingen blijven gewoon bestaan. U heeft nog vier jaar de tijd om maatregelen te treffen. Wat kunt u nu al doen? 

  

TIP 1: EEN WINSTUITKERING UITBETALEN 

Het is verstandig om uw schuld aan de bv te verlagen. Aflossen kunt u op meerdere manieren doen. Allereerst kunt u een winstuitkering uitbetalen aan uzelf. Dat kan nu nog tegen tarief van 25%. Met het nettobedrag kunt u uw schuld aan de bv afbetalen. Aflossen uit een winstuitkering is in de toekomst ook nog mogelijk. De belastingtarieven zijn dan echter wel hoger, namelijk 26,25% in 2020 en 26,9% vanaf 2021.  

 

TIP 2: LENEN BIJ DE BANK 

Wat ook mogelijk is, is lenen bij de bank om de schuld aan de bv af te lossen. Wat hierbij in principe niet is toegestaan, is dat de bv garant staat voor deze schulden. Leidt de garantstelling uitsluitend tot gunstigere voorwaarden voor de schuld van de belastingplichtige, zoals een lagere rente? Dan mag het weer wel. Zolang u maar zonder hulp van de bv kunt lenen bij de bank. 

 

EN HOE ZIT HET MET DE SCHULD VOOR DE EIGEN WONING? 

Een uitzondering op deze nieuwe regelgeving vormt de schuld voor de eigen woning. Heeft u voor januari 2022 een lening voor de eigen woning afgesloten bij uw bv, dan telt deze niet mee. Leningen na 1 januari 2022 tellen niet mee als er een hypotheek gevestigd is ten behoeve van de bv. Houd er wel rekening mee dat de tarieven voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting veranderen vanaf 2022. Een lening voor de eigen woning bij de bv is in de toekomst niet langer fiscaal aantrekkelijk. We schreven hier al eerder een artikel over: Hypotheek bij uw bv? Dit verandert er 

  

Wilt u advies over de gewijzigde regelgeving voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.