De vrije ruimte en de gebruikelijkheidstoets van de WKR, wat is dat eigenlijk?

9 maart 2021

Alles wat een werknemer voor de werkzaamheden van zijn werkgever ontvangt, is in beginsel belast als loon bij die werknemer. Binnen de Werkkostenregeling (WKR) zijn hier uitzonderingen op mogelijk. Ook kan een bepaald percentage van de totale fiscale loonsom van de werkgever worden besteed aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan de werknemers, zonder dat dit […]

Lees meer

Hoe duurzaam onderneemt u?

23 februari 2021

“Duurzaam ondernemen”, we horen er veel over in het nieuws en we lezen erover in vakbladen. In politiek Den Haag wordt er dagelijks over gesproken, tot aan Brussel en de wereldleiders aan toe. Er moet iets veranderen, maar wat houdt het in en hoe kunt u uw eigen onderneming duurzaam maken? Wist u dat duurzaam […]

Lees meer

Als je bij HLG komt werken, dan is het gewoon goed geregeld!

17 februari 2021

Aangiftemedewerker Els Herbrink werkt sinds 1 september 2020 bij HLG. Els houdt zich bezig met de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de aangiftepraktijk van HLG. Zij treft de voorbereidingen en doet de review van de aangiftes en signaleert advieswerk vanuit de aangiftepraktijk. Zo ontzorgt zij onze klanten met hun financiële en fiscale vraagstukken. Een dynamische baan […]

Lees meer

EEN INTENSIEF TRAJECT: HET BEPALEN VAN DE WAARDE VAN EEN ONDERNEMING

10 september 2020

Stel: u bent ondernemer en wilt met pensioen. Of u wilt uw onderneming verkopen op de top van de markt en zakelijk een andere weg inslaan. Ook kan het zijn dat u om moverende redenen uw onderneming van de hand moet doen. U kunt uw onderneming wel willen verkopen, maar voor welk bedrag? Wat is […]

Lees meer

Lening aan gaan terwijl de aandeelhouder borgstaat voor die lening?

19 juni 2020

Onlangs heeft het Hof Amsterdam een waardevolle uitspraak gedaan in een zaak waarin een BV een lening aangaat bij de bank terwijl de aandeelhouder borgstaat voor die lening. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat een bank deze borgstelling als voorwaarde voor de financiering stelt.   Soms worden aandeelhouders daadwerkelijk aangesproken door de bank […]

Lees meer

Geldlening aan uw kinderen; een kasrondje ter behoud van hypotheekrenteaftrek

16 januari 2017

  Stel: uw zoon wil een woning kopen. De bank wil niet voldoende financieren, dus u besluit uw zoon te helpen. U heeft echter nog meer kinderen. En u wilt alle kinderen gelijk behandelen. Daarom besluit u het bedrag uit te lenen. De rente die uw zoon aan u verschuldigd is, is bij hem fiscaal […]

Lees meer

Studiekosten of schenking?

6 september 2016

Het nieuwe collegejaar weer is aangebroken. Dat betekent voor de studenten ongetwijfeld weer een grote investering in boeken, collegegeld en andere zaken. Mag u als ouders de studiekosten voor uw uit- of thuiswonende kinderen betalen? Of ziet de Belastingdienst hier een schenking in, met heffing van schenkbelasting tot gevolg?Studeren is een dure hobby. De overheid […]

Lees meer

Niet langer aansprakelijk voor schulden uit erfenis

13 juni 2016

In de praktijk blijkt dat erfgenamen steeds vaker in de financiële problemen komen doordat ze een erfenis krijgen met meer schulden dan bezittingen. Tegen de tijd dat  de erfgenaam actie wil ondernemen, blijkt dat het niet meer mogelijk is om te verwerpen of beneficiair aanvaarden. Hij is dan met zijn privé vermogen aansprakelijk. Op 7 […]

Lees meer