Nieuws

Toegankelijkheid Innovatiebox verandert

12 oktober 2015

De Innovatiebox verandert uiterlijk in 2021. Dat is sinds vorige week bekend. Maandag 5 oktober presenteerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een actieprogramma. Dit programma leidt ertoe dat dat de nieuwe insteek voor de Innovatiebox vooral consequenties heeft voor grote ondernemingen en multinationals. Deze inperking is onderdeel van nieuwe regels en afspraken […]

Lees meer

De Wet aanpak schijnconstructies: wat betekent dit voor u?

12 oktober 2015

Op 1 januari 2016 gaat de Wet aanpak schijnconstructies van start. En dat betekent dat er tenminste drie dingen veranderen voor u: • U mag het wettelijke minimumloon alleen nog via de bank betalen. Dus niet contant. • Het wettelijk minimumloon is niet vatbaar voor verrekening of inhouding door de werkgever. • De opdrachtgever is […]

Lees meer

Goed en slecht nieuws over de ‘jaloezietax’

12 oktober 2015

Een onrechtvaardige belastingheffing: zo kijken velen aan tegen de heffing in box 3. De rente op spaarrekeningen is 1,2%. De belastingheffing is precies even hoog. En dat betekent een tarief van 100% belasting. Feitelijk teert u op deze manier in op uw vermogen. Zeker als we daarbij rekening houden met de inflatie. Maar er is […]

Lees meer

Gunstige investeringsregelingen!

13 juni 2015

Gunstige investeringsregelingen! Maximaal € 15.000,- subsidie naast de fiscaal gunstige investeringsregelingen voor het verwijderen van asbest icm het plaatsen van zonnepanelen! Bent u (voormalig) agrarisch ondernemer of eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok en wilt u het verwijderen van uw asbestdak(en) combineren met het plaatsen van zonnepanelen? De subsidie is een stimuleringsmaatregel om het verwijderen […]

Lees meer

Erkend leerbedrijf?

13 juni 2015

Erkend leerbedrijf? Laat vóór 15 september 17:00 je subsidieregeling praktijkleren 2015 aan vragen! Heb je als erkend leerbedrijf een praktijkleerplaats gerealiseerd gedurende de periode 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 voor studenten in het vmbo, mbo, hbo of promovendi, dan kun je in aanmerking komen voor subsidie. Doel en uitbetaling van de regeling De […]

Lees meer

Let op: voorkom hoge rentebetaling

9 april 2015

Verwacht u over het jaar 2014 te moeten betalen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting wordt rente berekend over de periode van 1 juli tot 6 weken ná de datum op de (voorlopige) aanslag. Deze rente is fors, momenteel bedraagt de rente voor de inkomstenbelasting 4% en voor de […]

Lees meer

Box 3 heffing te hoog?

19 februari 2015

In een tijd waarop de rente op een spaarrekening maar net 1% bedraagt, vraagt de fiscus in box 3 maar liefst 1,2% vermogensrendementsheffing. Dat is een belastingdruk op de inkomsten van 120%. Dat lijkt onredelijk. Dat is het ook besliste het Hof Den Haag in eerdere rechtspraak over verhuur onroerend goed. Op dit moment worden […]

Lees meer

Nieuwsbrieven archief

1 januari 2015

Lees hier ons eerder uitgaven van nieuwsbrieven:

Lees meer