Nieuws

Schenken in 2017? Kom nu in actie!

19 mei 2016

In 2017 mag u € 100.000 belastingvrij schenken aan iedereen tussen de 18 en 40 die het geld gebruikt voor de financiering van zijn eigen woning. Deze verhoogde vrijstelling kennen wij uit 2013/2014. Hieronder vindt u de voorwaarden voor deze schenking. U heeft geen schenkingen in het verleden gedaan Heeft u aan iemand in het […]

Lees meer

DGA-Zaken

19 mei 2016

Huisvesting studerend kind De examens breken weer aan en daarna worden veel leerlingen student. Bent u van plan om voor uw studerende kind een woning, appartement of kamer te kopen? Dan is het meestal fiscaal het voordeligst om uw kind de woning te laten kopen. U verstrekt hem dan de koopsom als geldlening. Bespreek de […]

Lees meer

Onderneming aan huis in een gehuurde woning?

19 mei 2016

Heeft u kantoor aan huis in een huurwoning? Dan heeft u in sommige gevallen recht op aftrek van huisvestingslasten! Een paar rechters zijn het oneens over de etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen en zijn er tegenstrijdige uitspraken geweest. Echter, de Belastingdienst geeft nog steeds aan dat aftrek van huisvestingslasten in een gehuurde woning mogelijk […]

Lees meer

Auto’s en de fiscus: wetsvoorstel voor 2017- 2020

19 mei 2016

Autobezitters en –gebruikers hebben te maken met verschillende bijtellingspercentages, aanschafbelasting (BPM) en motorrijtuigenbelasting. Dit gaat veranderen: het wetvoorstel Autobrief II is op 12 april aangenomen. Het fiscale pakket omtrent auto’s wordt duurzamer en eenvoudiger. Onder meer wordt de aanschaf van een personenauto voordeliger. Hieronder leest u wat het wetsvoorstel inhoudt. De afgelopen jaren hadden fiscale […]

Lees meer

Verkoop niet langer ter beschikking gesteld vermogen: winst alsnog belast

12 april 2016

In 2008 is de terbeschikkingstelling beëindigd. Wat zijn de consequenties voor de belastingaangifte? Een casus. Belanghebbende heeft de ter beschikking gestelde onroerende zaak verkocht in 2008. De levering vond echter plaats bij notariële akten in 2009. Het resultaat van de beëindiging van de terbeschikkingstelling staat in de aangifte over 2009. Belanghebbende stelt dat per abuis […]

Lees meer

Het dga-pensioen met pensioen?

12 april 2016

Pensioen opbouwen in eigen beheer – blijft dat in de toekomst bestaan voor de directeur-grootaandeelhouder? In december 2012 deed toenmalig staatssecretaris Weekers een toezegging aan de Tweede Kamer over het in eigen beheer gehouden pensioen van de dga. Wat is er sindsdien gebeurd, en waar staan we nu? Weekers gaf in december 2012 aan dat […]

Lees meer

Belastingvoordeel dankzij V.O.F. met de eigen B.V.

12 april 2016

De verschillen in de belastingheffing tussen een B.V. en een eenmanszaak in de inkomstenbelasting zijn groot. Door voordelen te combineren kan een fiscaal zeer interessante situatie ontstaan. Een casus. De vennootschapsbelasting kent het voordeel van een 20%-tarief. Hiertegenover staat een groot aantal ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Een combinatie van beide, waarbij de B.V. en de […]

Lees meer

Bent u ondernemer? En bent u van plan te investeren in milieuvriendelijke apparatuur?

12 april 2016

Maak dan gebruik van de MIA- en Vamil-regeling! Dit heeft fiscale voordelen voor u. De overheid heeft deze regelingen in het leven geroepen om een beter milieu te bevorderen. Hoe werken de MIA en Vamil? MIA: extra aftrekpost De MIA houdt in dat u een extra aftrekpost in aanmerking mag nemen die ten laste van […]

Lees meer