Nieuws

Het dga-pensioen met pensioen?

12 april 2016

Pensioen opbouwen in eigen beheer – blijft dat in de toekomst bestaan voor de directeur-grootaandeelhouder? In december 2012 deed toenmalig staatssecretaris Weekers een toezegging aan de Tweede Kamer over het in eigen beheer gehouden pensioen van de dga. Wat is er sindsdien gebeurd, en waar staan we nu? Weekers gaf in december 2012 aan dat […]

Lees meer

Belastingvoordeel dankzij V.O.F. met de eigen B.V.

12 april 2016

De verschillen in de belastingheffing tussen een B.V. en een eenmanszaak in de inkomstenbelasting zijn groot. Door voordelen te combineren kan een fiscaal zeer interessante situatie ontstaan. Een casus. De vennootschapsbelasting kent het voordeel van een 20%-tarief. Hiertegenover staat een groot aantal ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Een combinatie van beide, waarbij de B.V. en de […]

Lees meer

Bent u ondernemer? En bent u van plan te investeren in milieuvriendelijke apparatuur?

12 april 2016

Maak dan gebruik van de MIA- en Vamil-regeling! Dit heeft fiscale voordelen voor u. De overheid heeft deze regelingen in het leven geroepen om een beter milieu te bevorderen. Hoe werken de MIA en Vamil? MIA: extra aftrekpost De MIA houdt in dat u een extra aftrekpost in aanmerking mag nemen die ten laste van […]

Lees meer

Alles over het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)

15 maart 2016

Op 2 februari ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).  Met de invoering van deze wet verdwijnt de VAR vanaf 1 mei 2016. Wat houdt dit in voor opdrachtgever en opdrachtnemer? We zetten het voor u op een rij. Wat is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)? In 2005 werd de VAR […]

Lees meer

Auto van de zaak: Gedeeld bezit en bijtelling

10 maart 2016

De DGA van een BV kan zijn auto van de zaak samen met zijn BV in eigendom hebben. Bij een gezamenlijk bezit – stel 50% voor de BV en 50% voor de DGA – moeten de kosten en lasten van de auto navenant worden verdeeld. Het gezamenlijk bezit werkt ook door in de bijtelling privégebruik […]

Lees meer

Alles over het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)

10 maart 2016

Op 2 februari ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met de invoering van deze wet verdwijnt de VAR vanaf 1 mei 2016. Wat houdt dit in voor opdrachtgever en opdrachtnemer? We zetten het voor u op een rij. Wat is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)? In 2005 werd de VAR […]

Lees meer

Soms is uw inkoop-btw aftrekbaar: de kwestie Sveda

10 maart 2016

Bent u van plan een gesubsidieerd product of dienst aan te bieden die gratis opengesteld is voor publiek, maar die rechtstreeks en onmiddellijk verband houdt met btw-belaste prestaties? Hiermee ontstaat recht op aftrek van inkoop-btw! Lees hieronder het voorbeeld van het Litouwse bedrijf Sveda. Sveda liet een looppad aanleggen dat voor 90% gesubsidieerd werd door […]

Lees meer

Het levenstestament: de voordelen op een rij

10 maart 2016

Wist u dat een levenstestament een goed document is om voor te sorteren wanneer u handelingsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door dementie? Het loont om tijdig in actie te komen. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld geen schenkingen meer mag doen.   Als u handelingsonbekwaam wordt en u heeft geen levenstestament, dan wordt er een bewindvoerder (of […]

Lees meer