Nieuws

Belastingdienst enveloppe met muntgeld en briefgeld erin

Voorkom onnodige belastingrente met een voorlopige aanslag

22 april 2022

Als u verwacht dat u inkomsten- of vennootschapsbelasting moet bijbetalen over het belastingjaar 2021, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen vóór 1 mei a.s. ter voorkoming van belastingrente. De belastingrente komt bovenop het bedrag wat u moet bijbetalen aan inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Lees meer
Kantoor HLG aan de binnenzijde

VERPLICHT MINIMAAL ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

17 maart 2022

Per 1 januari 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Als het kantoorgebouw niet aan de eisen voldoet, mag u het niet meer als kantoor gebruiken vanaf 1 januari 2023. Wellicht dat u aanpassingen moet doen om wel aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Lees meer
Hand die een pen vasthoudt, spaarvarken, muntgeld en rekenmachine

SLIM SUBSIDIE VOOR MKB BEDRIJVEN

17 maart 2022

Vanaf 2020 stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geld beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb: de SLIM-regeling.

Lees meer
Houten huisje op HLG papier met HLG pen en HLG servies

KAN IK BEZWAAR MAKEN TEGEN MIJN WOZ-BESCHIKKING?

2 maart 2022

Elk jaar ontvangt u uw WOZ-beschikking waarin de WOZ-waarde van uw huis staat. Maar wat als u het niet eens bent met de WOZ-waarde?

Lees meer
Spaarvarken op hand, andere hand doet 50 euro erin

AFSCHAFFING JUBELTON PER 2024

21 februari 2022

Uit het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet bleek dat de belastingvrije schenking voor de eigen woning (ook wel bekend als ‘jubelton’) wordt afgeschaft. Ondertussen is duidelijk geworden dat de regeling niet meer van toepassing is met ingang van 1 januari 2024.

Lees meer
Een with compliment card van HLG wordt vastgehouden

HERINNERING UBO REGISTRATIE

14 februari 2022

Als u meer dan 25% van de aandelen heeft binnen een BV of VOF of als u meer dan 25% economisch belang hebt in de organisatie, of stemrecht heeft bij een statutenwijziging van een stichting, dan moet u de UBO inschrijven bij  de KvK.

Lees meer
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

BEZWAARPROCEDURES BOX 3 BELASTING  

29 januari 2022

De belasting over sparen en beleggen, ook wel de box 3 belasting genoemd, wordt geheven op basis van een forfaitair rendement. Er wordt dus niet gekeken naar het daadwerkelijk behaalde rendement.

Lees meer
Pen in Handen

TIPS OM 2021 GOED AF TE SLUITEN

8 december 2021

Het jaar 2021 loopt alweer bijna ten einde. In dit artikel geven wij u een paar eindejaarstips die wellicht in uw financiële voordeel kunnen zijn.  

Lees meer