Nieuws

Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

BELANGRIJKE UITSPRAAK OVER VASTE ONBELASTE VERGOEDING WERKNEMERS

24 augustus 2022

Recentelijk heeft de rechtbank in Gelderland geoordeeld dat de Belastingdienst terecht vaste kostenvergoedingen van een administratie-, accountants- en belastingadvieskantoor heeft gerekend tot eindloon WKR. Het gevolg hiervan is dat het kantoor alsnog loonbelasting moet betalen over de uitbetaalde vergoedingen.

Lees meer

TERUGBETALEN BELASTINGSCHULD CORONAPERIODE

23 augustus 2022

Ondernemers konden tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden aanvragen vanwege de coronacrisis. Als u hiervan gebruik heeft gemaakt, dan start de terugbetaling van de belastingschuld vanaf 1 oktober 2022.

Lees meer
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

RECHSTHERSTEL BOX 3

29 juni 2022

De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest (24 december 2021) rechtsherstel geboden voor belastingplichtigen met vermogen in box 3. Dit geldt voor de jaren vanaf 2017 tot en met 2020. In dit artikel behandelen we kort hoe dit rechtsherstel eruit ziet en wanneer u hier recht op heeft.

Lees meer
ontvangstruimte van HLG

Belangrijk arrest door de Hoge Raad over letselschadevergoeding

30 mei 2022

Recentelijk heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest in loonbelasting gewezen. In het arrest oordeelt de Hoge Raad dat ook letselschadevergoedingen die  voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst of uit een andere rechtspositionele regeling, zoals een CAO, niet kwalificeren als loon.

Lees meer
Belastingdienst enveloppe met muntgeld en briefgeld erin

Voorkom onnodige belastingrente met een voorlopige aanslag

22 april 2022

Als u verwacht dat u inkomsten- of vennootschapsbelasting moet bijbetalen over het belastingjaar 2021, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen vóór 1 mei a.s. ter voorkoming van belastingrente. De belastingrente komt bovenop het bedrag wat u moet bijbetalen aan inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Lees meer
Kantoor HLG aan de binnenzijde

VERPLICHT MINIMAAL ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

17 maart 2022

Per 1 januari 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Als het kantoorgebouw niet aan de eisen voldoet, mag u het niet meer als kantoor gebruiken vanaf 1 januari 2023. Wellicht dat u aanpassingen moet doen om wel aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Lees meer
Hand die een pen vasthoudt, spaarvarken, muntgeld en rekenmachine

SLIM SUBSIDIE VOOR MKB BEDRIJVEN

17 maart 2022

Vanaf 2020 stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geld beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb: de SLIM-regeling.

Lees meer
Houten huisje op HLG papier met HLG pen en HLG servies

KAN IK BEZWAAR MAKEN TEGEN MIJN WOZ-BESCHIKKING?

2 maart 2022

Elk jaar ontvangt u uw WOZ-beschikking waarin de WOZ-waarde van uw huis staat. Maar wat als u het niet eens bent met de WOZ-waarde?

Lees meer