Nieuws

Blauwe envelop en geld

Gebruikelijke-loonregeling en onbelaste vergoeding WKR

22 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaan er twee dingen wijzigen in de gebruikelijk-loonregeling voor de DGA.

Lees meer
Houten huisje op HLG papier met HLG pen en HLG servies

Jubelton veiligstellen door schenking € 1 in 2022

22 december 2022

In 2023 wordt de vrijstelling al verlaagd naar € 28.947. Toch is er nog een mogelijkheid om in 2023 gebruik te maken van de hogere vrijstelling van 2022.

Lees meer
Beleggen

UPDATE BOX 3 HEFFING – NIEUW PERSPECTIEF

10 november 2022

Op 4 november kwam de staatssecretaris met de toezegging dat diegenen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing automatisch gaan meedoen aan een nog te starten massaal bezwaarprocedure.

Lees meer

TEGEMOETKOMING ENERGIEKOSTEN VOOR ENERGIE-INTENSIEF MKB

10 november 2022

Onlangs maakte de minister van Economische Zaken en Klimaat bekend dat het kabinet ondernemers tegemoet komt in de energiekosten. Er komen twee soorten regelingen beschikbaar.

Lees meer

EINDEJAARSTIPS 2022

8 november 2022

Om het jaar goed af te sluiten en 2023 goed voorbereid te starten hebben wij weer een aantal nuttige tips met betrekking tot schenkingen, aftrekposten en de werkkostenregeling.

Lees meer

HERVORMING BOX 3

26 september 2022

Naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad wordt met ingang van 2026 een nieuwe regeling ingevoerd voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen. Voor de tussenliggende jaren 2023 tot en met 2025 is een tijdelijke regeling gevormd.

Lees meer
Tablet onder de arm van een persoon

DE VERANDERINGEN VOOR DE DGA UIT BELASTINGPLAN 2023

26 september 2022

In het Belastingplan 2023 zijn een aantal veranderingen opgenomen die de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) treffen. Daarbij is op 13 september door de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor excessief lenen bij de eigen bv aangenomen.

Lees meer
Infographic over belastingplan 2023

BELASTINGPLAN 2023

26 september 2022

Zoals gewoonlijk hebben we afgelopen dinsdag op Prinsjesdag gehoord welke veranderingen het kabinet volgend jaar wil doorvoeren, ook op fiscaal gebied. Wij lichten in dit artikel de belangrijkste wijzigingen toe.

Lees meer